Davos’un küresel riskler raporu: Vatandaş güçsüzleşiyor, gıdalarımız bozuluyor, salgın hastalıklar artıyor..

1

Davos’ta yaptığı yıllık toplantılar sayesinde ülkemizde de iyi tanınan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bu yılın (2016) küresel riskler raporunu yayımladı.

Rapor bu yıl üç temel risk üzerinde odaklanıyor.

İlk olarak güçsüzleştirilmiş vatandaşlık üzerinde duruluyor.

İnsanların bilgiye ulaşımını, birbirleriyle iletişime geçmelerini ve organize olmalarını kolaylaştırmasına rağmen, teknolojik gelişme olumsuz sonuçlara da yol açabiliyor. Özellikle de, devletlerin ve iş dünyasının vatandaşların daha fazla bilgi elde etme taleplerini bastırmaları veya görmezlikten gelmesi halinde toplumlarda ciddi güven sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor.

İkinci risk olarak iklim değişiklinin yol açtığı gıda güvenliği riski üzerinde duruluyor. İklim değişikliklerinin gıda güvenliliğini ve tarımsal ürünlerin üretimini bir çok bölgede tehlikeye düşürebileceğine değiniliyor. Özellikle G-20 üyesi ülkelerin de iklim değişikliğine maruz kalabildikleri, zengin tahıl üretim kapasitesine sahip olan Hindistan, ABD ve Rusya örnekleriyle açıklanıyor.

Üçüncü risk olarak Ebola krizinden çıkarılan dersle, küresel salgın hastalık riski gösteriliyor. Nüfus artışının, hızlı kentleşmenin ve artan uluslararası mal, insan ve hayvan dolaşımının enfeksiyon riskini arttırdığı buna karşılık hastalıklar ile mücadelenin ise mikro organizmaların bugünkü tedavi yöntemlerine karşı çok dirençli olmaları yönünde zayıfladığı belirtiliyor.

1 YORUM

CEVAP VER