Dünya nüfusunun binde 7’si, dünya servetinin yarısına sahip.. Her 4 kişiden 3’ü fakir.. Nasıl bir dünya bu..

0

Merkezi İsviçre’de bulunan banka ve finans şirketi Credit Suisse, her sene dünyanın kapital durumuyla ilgili raporlar hazırlıyor.

Kapitalist Sistemin Oluşturduğu Servet Piramidi

2016 raporuna göre dünya servetinin neredeyse yarısına, dünya nüfusunun %0.7’si sahip. Dünya nüfusunun %73’ünün ise kişi başı en fazla 10.000$ serveti var. Bu da dünyadaki toplam servetin %2.4’ü ediyor.

Dünya nüfusu, kişi başına düşen gelirler ve bütün nüfusun toplam serveti aşağıdaki piramitte görülmektedir.

En tepede gördüğümüz sarı bölüm dünya servetinin yarısını tutan şanslı insanlar. Eğer o sarı bölümü yakından incelersek orada da başka bir piramidin oluştuğunu görürüz.

Rapordaki Türkiye ile ilgili Veriler

Raporda 2015 ve 2016 yılları arasındaki ekonomik verilerdeki değişiklikler de listelenmiştir. Türkiye ile ilgili veriler:

Şirketlerin Hisse Değeri: -12.2% düştü
Ev fiyatları: 18.4% arttı
Dolar Kuru: 6.8% arttı
Gelir düzeyi: Orta alt gelir grubu
Yetişkinlere düşen kişi başı gayrı safi milli hasıla: 20,807$ (2016)
Yetişkin nüfus: 54 milyon (2016)
Yetişkinlerin serveti: -7.1% düştü

Türkiye’deki Piramit

1. Piramit

Kişi başı serveti Nüfus içindeki yüzdesi
10 bin$’dan az %72.6
10 bin – 100 bin$ %25.4
100 bin – 1 milyon $ %1.8
1 milyon $’dan fazla %0.1

2. Üst Piramit

Kişi başı serveti Kişi sayısı
1 – 5 milyon $ 65 bin
5 – 10 milyon $ 6 bin 775
10 – 50 milyon$ 4 bin 612
50 – 100 milyon$ 485
100 – 500 milyon$ 338
500 milyon – 1milyar$ 35
1 milyar$’dan fazla 29

CEVAP VER