En fazla üretim ve teslimat linyitte..

0

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı şubat ayı katı yakıt istatistikerini açıkladı. En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.

Katı yakıtların 2017 yılı Şubat ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 111 bin 289 ton, linyitin 4 milyon 482 bin 194 ton ve taşkömürü kokunun 348 bin 748 ton, teslimat(1) miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 43 bin 23 ton, linyitin 4 milyon 467 bin 892 ton ve taşkömürü kokunun 411 bin 426 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,7 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 84,8 iken linyitte yüzde 100,3 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 51’i termik santrallere,yüzde 15,3’ü kok tesislerine, yüzde 4,6’sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 87,3’ü termik santrallere yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 98,5’i demir-çelik sanayine sevk edildi.

Üretimin teslimatları karşılama oranları, Şubat 2017


AÇIKLAMALAR

(1) Yakıtın tüketim amacıyla üretim, ithalat ve stoklardan sevk edilmesidir.
(2) Bir katı yakıtın teslimatının, satılabilir üretimle karşılanabilen kısmının oranını göstermektedir.
Üretimin teslimatları karşılama oranı = (satılabilir üretim miktarı / teslimat miktarı)*100

CEVAP VER