Ar-Ge faaliyetleri için 7 milyar 508 milyon lira harcandı!..

0

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılında merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamaları açıkladı. Merkezi yönetim bütçesinden Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 2016 yılı için 7 milyar 508 milyon TL oldu.

Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre 2016 yılında Ar-Ge için bir önceki yıla göre yüzde 21,6 artışla 7 milyar 508 milyon TL harcama yapıldı. Bu sonuca göre 2016 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki oranı yüzde 0,29, merkezi yönetim bütçe harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 1,14 oldu.

Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 2017 yılı için 8 milyar 174 milyon TL oldu

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre 2017 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 8 milyar 174 milyon TL oldu.

Dolaylı Ar-Ge desteği 2016 yılında 1 milyar 927 milyon TL oldu

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı 2016 yılında 1 milyar 927 milyon TL oldu. Dolaylı Ar-Ge desteği 2017 yılı için ise 2 milyar 141 milyon TL olarak tahmin edildi.

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan ödenek ve harcamalar
ile dolaylı Ar-Ge destekleri(1), 2008-2017(2)


(1) Dolaylı Ar-Ge desteği; Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak hesaplanmıştır.
(2) 2017 yılı başlangıç ödeneklerine göre hesaplanmıştır, dolaylı Ar-Ge destekleri tahmindir.

En çok ödenek Genel Üniversite Fonlarına ayrıldı

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre [Bilimsel Programların ve Bütçelerin Analizi ve Karşılaştırılması Sınıflaması (NABS)] sınıflandırıldığında, 2017 yılı için en çok ödenek %36 ile Genel Bilgi Gelişimi (Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen) için tahsis edildi. Bunu %21,2 ile savunma, %9,9 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, %6,6 ile eğitim, %6,3 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar ve %5,3 ile tarım takip etti.

Sosyo-ekonomik hedefler, 2017 (%)

AÇIKLAMALAR

Devletin (merkezi yönetim kurum/kuruluşlarının) ilgili yılda bütçe başlangıç ödeneklerine (tahmini) ve harcamalara (nihai) göre gerçekleştirdiği Ar-Ge finansmanının hesaplanması Ar-Ge faaliyetleri için devlet desteğini ölçme veya başka bir deyişle devletin Ar-Ge finansmanına verdiği önceliğin derecesini görme açısından önemlidir.

Ar-Ge için devletin ayırdığı ödenek/harcama sadece kamu kurum/kuruluşlarında gerçekleştirilen Ar-Ge’yi değil, aynı zamanda diğer üç ulusal sektörde (ticari sektör, kar amacı gütmeyen özel kuruluşlar ve yükseköğretim sektörü) ve yurtdışında (uluslararası kuruluşlar dahil) devlet tarafından finanse edilen   Ar-Ge’yi de kapsar.

Dolaylı Ar-Ge destekleri ise 193, 5520, 4691 ve 5746 sayılı kanunlarda yer alan Ar-Ge’ye ilişkin indirim ve istisnaları kapsamaktadır. 2016 yılı gerçekleşme, 2017 yılı tahmin olmak üzere Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

CEVAP VER