‘On Birinci Kalkınma Planı Hazırlıkları’ yayımlandı..

0

Başbakan Binali Yıldırım’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında “On Birinci Kalkınma Planı Hazırlıkları” yayımlandı. Genelgenin ekinde, 43 maddelik “Özel İhtisas Komisyonları” ve 32 maddelik “Çalışma Grupları” başlıklı iki ayrı liste yer aldı.

Ülkenin uzun vadeli kalkınma politikalarının, ekonomi büyümenin yanı sıra insani gelişmişlik, hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, kurumsallaşma, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık boyutlarını da içerecek şekilde çok yönlü bir anlayışla oluşturulduğunu ve bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirildiğini dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

Ekonomik gelişmeye makro çerçeve oluşturan, ekonomik ve sosyal kalkınma için uygun ortam sağlayan ve öngörülebilirliği artıran Kalkınma Planları, etkinlik, verimlilik odaklı kurumsal ve yapısal düzenlemeleri öne çıkarmakta, amaç ve öncelikleri somut program ve eylemlerle hayata geçirmeyi, plan-program-bütçe bağlantısını güçlendirmeyi hedefleyerek etkili bir izleme, değerlendirme imkanı vermektedir.

Önümüzdeki dönemde de ülkemizin potansiyelini, bölgesel dinamiklerini ve insanın yeteneklerini harekete geçiren, ekonomik alanda rekabet gücüyle niteliği merkeze alan, her alanda adaleti gözeten, üretim ve teknolojik gelişme odaklı, sürdürülebilir ve daha kapsayıcı bir büyüme anlayışının kalkınma sürecinde belirleyici olmaya devam edecektir.

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, 2023 vizyonu doğrultusunda ülkemizin kalkınma hedeflerini daha da ileriye taşıyacaktır. Hazırlık çalışmalarını başlattığımız yeni kalkınma planı, ülke olarak odaklanacağımız kritik önemdeki yapısal dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin hedef ve stratejileri de ortaya koyacak temel politika belgesi olacaktır. Plan kapsamında alınacak tedbirlerle bir yandan milli gelirin artırılması, bir yandan da yaratılan hasılanın toplum kesimleri ve bölgeler arasında daha dengeli bir biçimde paylaşılması sağlanacaktır.

Elverişli olmayan küresel, bölgesel, ekonomik ve siyasi koşullara, terör olaylarına ve 15 Temmuz menfur darbe girişimine rağmen gerçekleştirilen yapısal reformlar ve uygulanan politikalar sayesinde, ülkemizde ekonomik istikrar ve güven ortamı korunmuş, büyüme ve kalkınma süreci kararlı bir biçimde sürdürülmüştür.

On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında kurulacak komisyonlar, yapacakları kapsamlı çalışmaların, planda yer alacak politika, hedef ve stratejilerin belirlenmesine ışık tutacaktır. Bu itibarla, katılımcı bir yaklaşımla On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarında özel ihtisas komisyonları ile konunun uzmanlarından teşkil edilecek çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu süreçte ihtiyaç duyulması halinde, Kalkınma Bakanlığınca söz konusu listelerde değişiklik yapılabilecek, yeni komisyon ve çalışma grupları oluşturulabilecektir. Çalışma usulleri, katılımcı sayısı ve niteliği, Kalkınma Bakanlığınca belirlenecek, bu komisyon ve çalışma gruplarında görev alacak temsilciler yazıyla davet edilecektir.”

CEVAP VER