Teknoloji Geliştirme Bölgelerine 430 milyon 379 bin 571 TL hibe destek..

0

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine cevap verdi. Ar-Ge Merkezi belgesi alan firma sayısının 692’ye ulaştığını belirten Özlü, şunları söyledi:

“İlk beş sırada İstanbul 240, Kocaeli 76, Bursa 74, Ankara 65, İzmir 60 illerimizin olduğu görülmektedir. Tekirdağ 28, Manisa 21, Konya 16, Eskişehir 12 ve Antalya 12 ise Ar-Ge Merkezi sayısı 10’un üzerinde olan diğer illerdir. Öte yandan bu sayı Kayseri’de 8, Denizli ve Gaziantep’te 6’şar, Adana’da 4’tür. Toplam 38 ilden 11 tanesi 1’er merkeze sahiptir. Niğde ilimizin ise, bilindiği gibi 2 Ar-Ge Merkezi mevcuttur.

Tasarım Merkezi belgesi almaya hak kazanan firma sayısı 109 oldu. Tasarım Merkezi sayısında ilk üç sırayı İstanbul 38, Denizli 21 ve İzmir 15 illeri alırken bu şehirleri Ankara 9, Bursa 7, Kocaeli 5, Adana 3, Kütahya 3, Tekirdağ 2 ve Aydın 2 izlemektedir. Ayrıca Manisa, Kırklareli, Konya ve Gaziantep’in de birer tasarım merkezi bulunmaktadır.

Ar-Ge Merkezi Belgesi sadece özel sektöre veriliyor. Sektörel dağılımda ilk 10 sırada Makine ve Teçhizat İmalatı 97, Otomotiv Yan Sanayi 79, Yazılım 61, Kimya 50, Bilişim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 50, Elektrik-Elektronik 45, Tekstil 42, Gıda 31, İlaç 26, Savunma Sanayinin 24 yer alıyor.

Ekim 2017 itibariyle; toplam 69 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi vardır. Bunlardan 55’i faal durumda bulunmakta, 14’ünün ise altyapı çalışmaları devam etmektedir. Buna göre, faaliyette olan TGB’lerden Ankara ve İstanbul’da 6’şar adet, Kocaeli ve İzmir’de 4’er adet, Konya’da ise 2 adet mevcuttur. Ayrıca, aralarında Niğde’nin de bulunduğu toplam 33 ilimizde l’er adet TGB bulunmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerine 2016 yılına kadar altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşaatı için toplam 341.836.571 TL ve 2017 yılında ise 88.543.000 TL olmak üzere bugüne kadar toplam 430.379.571 TL hibe destek sağlandı. Firmalarımıza Ar-Ge ürünlerinin ticarileşmesi ve seri üretim noktasında destek olunması amacıyla yürütülmekte olan bir diğer program ise Teknolojik Ürün Yatırım Destek programıdır. Bu çerçevede 10 milyon TL’ye kadar hibe desteği sağlanmakta olup bugüne kadar 204 adet proje destekten yararlanmaya hak kazanmıştır. 2014 yılında başlatılan program çerçevesinde bugüne kadar toplamda yaklaşık 46 milyon TL ödeme yapılmış ve söz konusu meblağın 43 milyon TL’si 2016-2017 döneminde ödenmiştir.

Ayrıca, tüm bu imkânlara ilaveten TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülmekte olan Ar-Ge destek programlarımız da mevcuttur. Bunlar arasında TÜBİTAK’ın 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği, 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği, 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Desteği ve 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Desteği programlan ile KOSGEB’in Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı ile KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Desteği sayılabilir.”

 

CEVAP VER