Türkiye ham deri ihracatına 227 milyon 386 bin 839 dolar ödedi..

0

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in deri ithalat ve ihracatıyla ilgili soru önergesine cevap verdi. Son 2 yılda Türkiye’nin ham deri ihracatına 227 milyon 386 bin 839 dolar ödediğini açıklayan Tüfenkçi, şunları söyledi:

“Bakanlığımız ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ortak hazırlanan Resmi İstatistik Programından elde edilen verilere göre; 01.01.2016-30.09.2017 tarihleri arasında (2017 verileri geçici) toplam 227.386.839.-$ değerinde büyükbaş hayvan derisi ithalatı, 238.770.776.-$ değerinde işlenmiş deri ihracatı gerçekleşmiştir.

Ham deri ithalatında, eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna, menşeine ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine göre belirlenen gümrük vergisi oranları uygulanmaktadır. Diğer taraftan; Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan gümrük vergisi had ve nispetleri, Bakanlar Kurulunca sıfıra kadar indirilebilir veya mezkûr Cetvelindeki had ve nispetlerin yüzde 50’sine kadar artırılabilir. Bununla Birlikte; gümrük vergisi oranları her yıl ‘İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ eki listelerinde Ekonomi Bakanlığınca yayımlandığından söz konusu husus anılan Bakanlığın görev alanına girmektedir.”

CEVAP VER