Elektrik ve doğalgaz fiyatları açıklandı.. 1 kWh elektrik için 41,3 kuruş

0

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın ikinci yarısındaki elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin haber bültenlerini yayımladı. Konutlarda 1 kWh elektrik için son altı ayda ortalama 41,3 kuruş ödendi.

Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketiciler 2017 yılı II. döneminde(1) en küçük tüketim aralığı (2) olan 1 000 kWh’in altında ortalama 41,2 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 000 kWh ve üstünde ise ortalama 40,8 kuruş ödedi.

Sanayide 1 kWh elektrik için son altı ayda ortalama 26,3 kuruş ödendi

Sanayide 2017 yılı II. dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığı olan 20 MWh(3) altındaki tüketiciler 1 kWh  elektrik  için  ortalama 31,1 kuruş, en büyük tüketim aralığı  olan 150 000 MWh üstündekiler ise ortalama 23,3 kuruş ödedi.

Konutlarda 1 m3 doğal gaz için son altı ayda ortalama 112,2 kuruş ödendi

Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketiciler 2017 yılı II. döneminde en küçük tüketim aralığı olan 522 m3 altında ortalama 113,5 kuruş, 522 – 5 219 m3 aralığında ortalama 111,5 kuruş, 5 219 m3 ve üstünde ise ortalama 111,7 kuruş ödedi.

Sanayide 1 m3 doğal gaz için son altı ayda ortalama 90,6 kuruş ödendi

Sanayide 2017 yılı II. dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığı olan 26 094 m3 altında 1 m3 doğal gaz için ortalama 112 kuruş, en yüksek tüketim aralığı olan 104 376 000 m3 üstünde ise ortalama 88,2 kuruş ödedi.


AÇIKLAMALAR

Avrupa Birliği (AB) uyum süreci kapsamında, elektrik ve doğal gazın sanayi ve konut ayrımında nihai kullanıcı birim fiyatları, elektrik ve doğal gaz sektörünü temsil eden girişimlerden, altışar aylık iki dönem halinde AB’nin ilgili mevzuatı doğrultusunda tüketim aralıklarına göre derlenmektedir. Birim fiyatların hesaplanmasında konut ve sanayi nihai tüketicilerinin tüketim miktarları ağırlık olarak kullanılmaktadır.
(1) I. Dönem: 1 Ocak – 30 Haziran,
II. Dönem: 1 Temmuz – 31 Aralık
(2) Tüketim aralıkları (T), Avrupa Birliği elektrik ve doğal gaz fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan       standart aralıklardır.
(3) 1 MWh = 1 000 kWh

CEVAP VER