Kurulan şirket sayısı yüzde 33 azaldı.. Yabancı ortak sermayeli şirketler İran ve Suriye ortaklı

0

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), haziran ayındaki kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Haziran ayında kurulan şirket sayısında, bir önceki aya göre yüzde 32,67 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısında yüzde 32,67 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 40,60 kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,56 oranında azalma görüldü.​

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 16,47 kapanan kooperatif sayısında yüzde 4,76 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 22,06 oranında artış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,36 azalış oldu

2018 yılı Haziran ayında, 2017 yılı Haziran ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 7,36 kurulan kooperatif sayısında yüzde 2,30 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 37,26 oranında azalış oldu.

2018 yılı Haziran ayında, kapanan şirket sayısı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 32,48 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23,14 kapanan kooperatif sayısında yüzde 31,25 oranında azalış oldu.

2018 yılı ilk altı ayında kurulan şirket sayısı, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 27,44 oranında arttı

2018 yılının ilk 6 aylık döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 27,44 kurulan kooperatif sayısında yüzde 21,89 oranında artış gözlenirken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 18,53 oranında azalış oldu. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 8,16 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,12 kapanan kooperatif sayısında yüzde 12,99 oranında azalış görüldü.

2018 yılı Haziran ayında Gümüşhane’de şirket kuruluşu gerçekleşmedi

2018 yılı Haziran ayında kurulan toplam 5.599 şirket ve kooperatifin yüzde 83,64’ü limited şirket, yüzde 14,84’ü anonim şirket, yüzde 1,52’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,35’i İstanbul, yüzde 9,86’sı Ankara, yüzde 6,30’u İzmir’de kuruldu. Bu ay Gümüşhane’de şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

2018 Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 28,27 oranında azaldı

2018 yılı ilk altı ayında toplam 46 bin 837 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 39 bin 285 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 63,60’ını, 6 bin 966 anonim şirket ise yüzde 34,61’ini oluşturmakta. Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mayıs ayına göre yüzde 28,27 oranında azaldı.

2018 Haziran ayında şirket ve kooperatiflerin 1.890’ı ticaret,  721’i imalat ve 692’si inşaat sektöründe kuruldu.  715 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu

2018 Haziran ayında şirket ve kooperatiflerin 1.890’ı ticaret, 721’i imalat ve 692’si inşaat sektöründe kuruldu. 2018 Haziran ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 715’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 465’i inşaat,  233’ü imalat sektöründe.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 256’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 124’ü inşaat, 76’sı imalat sektöründe. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 532’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 184’ü inşaat, 107’si imalat sektöründe.

2018 Haziran ayında kurulan 85 Kooperatifin 38’i Konut Yapı Kooperatifi

2018 Haziran ayında kurulan 85 Kooperatifin 38’i Konut Yapı Kooperatifi, 11’er adet olmak üzere Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 8’i İşletme Kooperatifi olarak kuruldu.

2018 yılında kurulan 579 kooperatifin 240’ı Konut Yapı Kooperatifi, 83’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 62’si Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kuruldu.

2018 yılı Haziran ayında 888 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

2018 yılı Haziran ayında kurulan 888 yabancı ortak sermayeli şirketin 437’si Türkiye, 105’i İran, 104’ü Suriye ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 888 yabancı ortak sermayeli şirketin 88’i anonim, 800’ü limited şirket. 2018 yılında kurulan şirketlerin 806’sı Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 424’ü İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 377’si Gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,99’unu yabancı sermayeli ortak payını oluşturmakta.

CEVAP VER