Mali olmayan şirketlerin katma değer içindeki payı yüzde 58,4..

0

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Kurumsal Sektör Hesapları, 2016-2017 Haber Bülteni”ni yayımladı. Mali olmayan şirketlerin 2017 yılı katma değer içindeki payı yüzde 58,4 oldu.

Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin oluşturduğu katma değer, yıllar itibarıyla artış eğiliminde olup, 2017 itibarıyla toplam katma değerin yüzde 58,4’ü söz konusu sektör tarafından üretildi. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ile genel devlet takip etti.


Gayrisafi Milli Hasıla 2017 yılında 3 trilyon 64 milyar 141 milyon 76 bin TL oldu

Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,8 artarak 3 trilyon 64 milyar 141 milyon 76 bin TL oldu.

Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH’ye oranı 2017 yılında yüzde 25,4 oldu

Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH’ye oranı 2017 yılında toplam ekonomi için  yüzde 25,4 olarak hesaplandı. yüzde 10,4’ü hanehalkı, yüzde 9,4’ü mali olmayan şirketler, yüzde 3,5’i mali şirketler, yüzde 2’si genel devlet tarafından gerçekleştirildi.

Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2017 yılı için yüzde 15 oldu

Hanehalkı tasarrufunun kullanılabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2016 yılında yüzde 14,1 iken 2017 yılında yüzde 15 oldu.

Toplam ekonominin borçlanmasının GSYH’ye oranı 2017 yılında yüzde 5,6 oldu

Toplam ekonominin  borçlanmasının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’ya oranı 2016 yılında yüzde 3,8 iken, 2017 yılında yüzde 5,6 olarak gerçekleşti.

AÇIKLAMALAR

Kurumsal sektör hesapları, mali olmayan şirketler, mali şirketler, genel devlet, hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kâr amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ve dış alem arasındaki ekonomik işlemleri kapsar. Bu hesaplar, gelirin nasıl kazanıldığı, harcandığı ve tasarruf edildiğini, göstermektedir.  Ayrıca sektörlerin ayrıntılı analizine olanak sağlamakla birlikte bu sektörlerin net borç alma ve verme durumunu da göstermektedir. Kurumsal sektör hesapları yurtiçi ve dış alem hesapları arasındaki etkileşimleri de göstermektedir.

Kurumsal Sektör Hesapları 2016-2017 Raporu  için haber bülteninin tablolarına bakınız.

CEVAP VER