Büyükbaş hayvan sayısı 17,2 milyon baş oldu..

0

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı hayvansal üretim verilerini açıkladı. Büyükbaş hayvan sayısı 17,2 milyon baş oldu.

Büyükbaş hayvan sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 17 milyon 221 bin baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı yüzde 6,9 artarak 17 milyon 43 bin baş olurken, manda sayısı yüzde 10,5 artış ile 178 bin 397 baş olarak gerçekleşti.

Küçükbaş hayvan sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,1 oranında artarak 46 milyon 117 bin baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısında bir önceki yıla göre yüzde 4,5 oranında bir artış meydana geldi ve 35 milyon 195 bin baş olarak gerçekleşti. Keçi sayısında ise yine bir önceki yıla göre yüzde 2,7 oranında bir artış meydana geldi ve 10 milyon 922 bin baş olarak gerçekleşti.

 

Hayvan sayıları, 2018

Toplam süt üretimi 22,1 milyon ton oldu

 

Toplam süt üretimi 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 22 milyon 121 bin ton olarak gerçekleşti. Bu miktarın yüzde 90,6’sını inek sütü, yüzde 6,5’ini koyun sütü, yüzde 2,5’ini keçi sütü ve yüzde 0,3’ünü manda sütü oluşturdu.
Yapağı, tiftik, kıl üretimi artarken bal, balmumu, yaş ipek kozası üretimi azaldı

 

Bir önceki yıla göre yapağı üretimi yüzde 4,9, tiftik üretimi yüzde 4,2 ve kıl üretimi yüzde 3,5 arttı.
Bal üretimi 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,7 azalarak 107 bin 920 ton, balmumu üretimi ise yüzde 11,2 azalarak 3 bin 987 ton oldu.
İpekböcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artarak 693 oldu. İpekböcekçiliğiyle uğraşan aile sayısı da yüzde 3,9 oranında artarak 2 bin 210 oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,7 artarak 6 bin 238 adet, yaş ipek kozası ise bir önceki yıla göre yüzde 8 azalarak 94 ton olarak gerçekleşti.
Toplam kümes hayvanları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,2 arttı

 

Yıl sonu itibariyle et tavuğu sayısı yüzde 3,7 artışla 229 milyon 507 bin adet olurken, yumurta tavuğu sayısı yüzde 2,1 artışla 124 milyon 55 bin adet oldu. Hindi sayısı ise yüzde 4,4 artışla 4 milyon 43 bin adet oldu. 2018 yılında ördek sayısı yüzde 8,4, kaz sayısı ise yüzde 10,4 arttı.

 

AÇIKLAMALAR

 

Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları sayıları (tavuk, hindi, ördek, kaz)  ile arıcılıkla ilgili bilgiler doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) vasıtasıyla ilçe detayında İstatistiki Veri Ağı (İVA) sistemi aracılığıyla derlenmektedir. İVA, TOB bünyesinde kurulmuş bir veri giriş sistemi olup, bu sisteme veriler elektronik ortamda TOB il ve ilçe teşkilatlarındaki sorumlu personeller tarafından girilmektedir. İpekböcekçiliği ile ilgili veriler 2015 yılından itibaren TOB vasıtasıyla derlenmeye başlamıştır.

 

Süt, yapağı, kıl ve tiftik üretim miktarları türev değişkenler olup, İVA üzerinden derlenen verilerden uluslararası metodolojiler çerçevesinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanmaktadır.
Bu bülten kapsamındaki canlı hayvan sayılarına ait veriler Aralık 2018 sonu itibariyle olup hayvansal ürünlere ait veriler ise Ocak-Aralık 2018 dönemi içindeki toplam üretimi kapsamaktadır.

CEVAP VER