Girişimcilik verileri açıklandı.. Yüzde 13,9

0

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015-2017 dönemi “Girişimcilik” verilerini açıkladı. İşveren girişimlerin 2017 yılında doğum oranı yüzde 13,9 oldu.

İşveren girişimlerde en yüksek doğum oranı, 2017 yılında yüzde 31,6 ile “Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 13,5 ile “İmalat” ve yüzde 11,0 ile “İnşaat” sektörleri takip etti.

Hukuki durumlarına göre, işveren girişimlerden 2017 yılında doğanlar arasında en yüksek oran yüzde 71,7 ile ferdi mülkiyet oldu. İşveren girişimlerden 2017 yılında yeni doğanların istihdamının yüzde 56,9’u ferdi mülkiyetlerde yaratıldı.


İşveren girişimlerin 2015 yılında ölüm oranı yüzde 10,9 oldu

İşveren girişimlerde en yüksek ölüm oranı yüzde 32,9 ile “Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla yüzde 14,9 ile “İmalat” ve yüzde 11,2 ile “Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri” sektörleri takip etti.

Hukuki durumlarına göre, işveren girişimlerden 2015 yılında ölenler arasında en yüksek oran yüzde 76,8 ile ferdi mülkiyet oldu. 2015 yılında ölen işveren girişimlerde istihdam kaybının yüzde 67,5’i ferdi mülkiyetlerde gerçekleşti.


İşveren girişimlerden 2016 yılında yeni doğanların yüzde 82,0’ı 2017 yılında hayatta kaldı

İşveren girişimlerden 2016 yılında yeni doğup 2017 yılında hayatta kalanların yüzde 70,7’sini ferdi mülkiyetler oluşturdu. Hayatta kalan ferdi mülkiyetlerin istihdamının, hayatta kalan işveren girişimlerin istihdamına oranı yüzde 54,6 oldu.


Sahibi kadın olan ferdi mülkiyet işveren girişimlerin oranı 2017 yılında yüzde 18,9 oldu

Hukuki durumu ferdi mülkiyet ve sahibi kadın olan işveren girişimlerin oranı yıllar itibariyle artma eğilimi gösterdi. Sahibi kadın olan ferdi mülkiyet işveren girişimlerin oranının en yüksek olduğu büyüklük grubu ise “1-4” çalışana sahip girişimler oldu.

Toplam istihdam içinde 2017 yılında işveren olarak çalışanların payı yüzde 4,5 oldu

Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, Türkiye genelinde işveren olarak çalışanlar içinde kadınların oranı bir önceki yıla göre 0,2 puan azalış ile yüzde 8,8 olarak gerçekleşti.


Tarım dışı sektörlerde işveren olarak çalışanların yaş gruplarına göre dağılımında, en yüksek pay yüzde 37 ile 35-44 yaş grubunda gerçekleşti.

Eğitim durumuna göre tarım dışı sektörlerde işveren olarak çalışanlar arasında ilkokul mezunlarının oranı yüzde 28,3, ilköğretim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunlarının oranı yüzde 15,8 olarak gerçekleşti. Ayrıca tarım dışı sektörlerde çalışan işverenlerin yüzde 14,9’unu genel lise, yüzde 28,5’ini ise yüksekokul veya fakülte mezunları oluşturdu.

Önceki yıl ile karşılaştırıldığında, tarım dışı sektörlerde çalışan işverenler arasında ilkokul mezunlarının payı 0,3 puan azalırken, yüksekokul veya fakülte mezunlarının payı 0,7 puan arttı.

AÇIKLAMALAR

Girişimciliği özendirmek ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sürecinde iş kurma kabiliyetine sahip girişimcilere duyulan ihtiyaca dikkat çekmek, girişimciliğin yenilikçilik?yaratıcılık performansını daha çok öne çıkararak bu sürece katkıda bulunmak amacıyla, her yıl Mart ayının ilk haftasında Girişimcilik Haftası kutlanmaktadır. Bu kapsamda yayımlanan Girişimcilik İstatistikleri Haber Bülteni, İş Kayıtları ve Hanehalkı İşgücü Anketi kaynaklı göstergeleri içermektedir.
İşveren girişimlere ilişkin doğum, ölüm, hayatta kalma ve sahibi kadın olan girişim göstergeleri İş Kayıtları kaynaklıdır. İşveren girişim, herhangi bir referans yılda en az bir ücretli çalışanı ile aktif olan girişimleri ifade etmektedir.

CEVAP VER