Uzman Erbaşlara, infaz koruma memuru olabilme yolu açıldı

0

Adalet Bakanlığı, yaptığı yeni bir düzenlemeyle uzman erbaşlara infaz koruma memuru olma yolunu açtı. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan “Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e göre Uzman Erbaş Kanunu’na tabi en az 2 yıl süreyle uzman erbaş statüsünde çalıştıktan sonra 20 Ekim 2016 tarihine kadar kendi istekleriyle sözleşmelerini feshedenler, Adalet Bakanlığında sözleşmeli istihdam edilebilecekler.

Sözlü sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olanlardan, yaş ve merkezi sınav şartı hariç İnfaz ve Koruma Memuru olarak istihdam edilebilmek için öngörülen şartları taşıyanlar, 30 Haziran 2017 tarihine kadar bakanlıkça ya da Bakanlıkça belirlenecek adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca İnfaz ve Koruma Memuru unvanlı vize edilmiş pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler.

Bu madde kapsamında belirlenen pozisyonlar ilgili sınav birimince başvuru süresinin bitiminden en az 15 gün önce olmak üzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecek. Adaylar sadece bir adalet komisyonuna başvurabilecek. Adayın birden fazla adalet komisyonuna başvurması durumunda tüm başvuruları geçersiz sayılacak.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekiyor. Sözlü sınavda başarılı bulunanlar, en yüksek puandan başlamak üzere sözlü sınav puanlarına göre sıralanarak ilan edilecek. 30 Haziran 2017 tarihine kadar boş kalan ya da boşalan pozisyonlara yedek adaylar arasından yerleştirme yapılabilecek.

Aynı komisyon içerisinde yedek aday listesinde yerleştirilebilecek aday bulunmaması halinde ise diğer adalet komisyonları içerisinde yedek olarak bulunan istekliler arasından bir defaya mahsus olmak üzere merkezi kura usulüyle yerleştirme yapılabilecek. Herhangi bir komisyon tarafından başarılı bulunan ancak sözleşme imzalama işlemlerinden feragat edenler ve sözleşme imzaladığı halde göreve başlamayanlar ile herhangi bir sebeple görevinden ayrılanlar, merkezi yedek yerleştirme kurasına katılamayacak.

CEVAP VER