Uzman Erbaşlık yapmış olanlardan 4 bin infaz ve koruma memuru alınacak

0

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatına sözleşmeli 4 bin infaz ve koruma memuru alınacağını duyurdu. Alımlar, merkezi sınav şartı olmaksızın yapılacak.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak en az iki yıl çalışmış, sözleşmesini 20 Ekim 2016 tarihine kadar kendi isteği ile feshetmiş ve sınavın son başvuru günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olanlardan merkezi sınav şartı olmaksızın sözleşmeli olarak 4 bin infaz ve koruma memuru alımı yapılacak. Bu pozisyonlara başvuracak adaylarda merkezi sınav şartı uygulanmayacak.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden yayımladığı duyuruya göre “En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 170 cm.’den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla,17’den az olmamak” gibi şartlar aranıyor.

Başvurular 12 Aralık 2016 günü başlayıp, 23 Aralık 2016 günü mesai saati bitiminde sona erecek. Adaylar, yapılacak olan sözlü sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya bakanlık internet sitesinden temin edecekleri başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca onaylı örneği, uzman erbaş olarak çalıştıklarını gösterir hizmet belgesi ve son görev yerinden alacakları 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak çalışmış olduklarını ve kendi istekleri ile sözleşmelerini feshettiklerini gösterir belge ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuracaklar.

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ya da mahalli Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmaksızın doğrudan posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru sözlü sınavı 16 Ocak 2017 ve devam eden günlerde yapılacak. Alınacak personel sayısına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili komisyonca belirlenerek ilan edilecek. Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor.

Detaylı bilgiler www.cte.adalet.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor.

CEVAP VER