Gayrisafi Yurtiçi Hasıladan en yüksek payı 2014 yılı için yüzde 30,5 ile İstanbul aldı

0

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2015” raporunu açıkladı. Üretim yöntemine göre Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,1 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artarak 2 trilyon 337 milyar 530 milyon TL oldu. 2015 yılında gayrisafi yurtiçi hasılada en yüksek payı yüzde 16,7 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, yüzde 11,5 ile toptan ve perakende ticaret ve yüzde 8,2 ile inşaat izledi. Yıllık gayrisafi yurtiçi hasılada en düşük pay hane halklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

2015 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 29 885 TL, ABD doları cinsinden 11 014 Dolar olarak hesaplandı. Hane halkı nihai tüketim harcamaları 2015 yılında bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 5,5 arttı. Hane halkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 60,4 oldu. Hane halkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, yüzde 21,7 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 16,0 ile ulaştırma ve yüzde 15,6 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla il düzeyinde hesaplandı. Gayrisafi Yurtiçi Hasıladan en yüksek payı 2014 yılı için yüzde 30,5 ile İstanbul aldı. İl düzeyinde GSYH hesaplamalarına göre; 2014 yılı için İstanbul 622 milyar 762 milyon TL ile en yüksek gayrisafi yurtiçi hasılaya ulaştı ve toplam gayrisafi yurtiçi hasıladan yüzde 30,5 pay aldı. İstanbul’u, 186 milyar 977 milyon TL ve yüzde 9,1 pay ile Ankara, 127 milyar 430 milyon TL ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırayı 1 milyar 756 milyon TL ile Kilis, 1 milyar 416 milyon TL ile Ardahan ve 1 milyar 238 milyon TL ile Bayburt aldı.

2014 yılında kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılada, İstanbul 43 645 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u, 43 521 TL ile Kocaeli ve 36 680 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla hesaplamalarında, 9 913 TL ile Van, 9 773 TL ile Şanlıurfa ve 8 486 TL ile Ağrı son üç sırada yer aldı. 2014 yılında kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 14 il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

CEVAP VER