Merkez Bankası cari açığı açıkladı..

0

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2016 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. 2016 yılı Kasım ayında cari işlemler açığı 2015 yılı Kasım ayına göre 32 milyon dolar artarak 2 milyar 268 milyon dolar oldu. 12 aylık cari işlemler açığı toplamı 33 milyar 651 milyon dolar.

Merkez Bankası açıklaması şöyle: Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 2015 yılının aynı ayına göre 199 milyon ABD doları azalarak 2 milyar 888 milyon dolara düşerken, hizmetler dengesi fazlası 292 milyon dolar azalarak 1 milyar 2 milyon dolara gerilemiştir.

Parasal olmayan altın kaleminde, Kasım 2015’te 131 milyon dolar net ithalat gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 141 milyon dolar net ihracat kaydedilmiştir. Hizmetler dengesi altında seyahat gelirleri 2015 yılının aynı ayına göre 209 milyon dolar azalarak 1 milyar 295 milyon dolara, seyahat giderleri de 113 milyon dolar azalarak 340 milyon dolara gerilemiştir.

Birincil gelir dengesi açığı, Kasım 2015 ayına göre 176 milyon dolar azalarak 476 milyon dolara düşmüştür. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 203 milyon dolar azalarak 407 milyon dolar olmuştur.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), 2015 yılının aynı ayına göre 250 milyon dolar artarak 444 milyon dolar tutarında gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları 2 milyar 693 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 504 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 814 milyon dolar net satım yaptıkları görülmektedir.

Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, bankalar 513 milyon dolar net geri ödemede bulunurken, diğer sektörler 500 milyon dolar tutarında net borçlanma gerçekleştirmiştir. Diğer yatırımlar kaleminde 1 milyar 4 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) gerçekleşmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 784 milyon dolar ve yurtdışı bankaların yurtiçi bankalardaki mevduatları ise 1 milyar 224 milyon dolar tutarında net artış kaydetmiştir. Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler, sırasıyla 125 milyon dolar ve 669 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmiştir. Resmi rezervler 788 milyon dolar azalmıştır.

CEVAP VER