En fazla üretim ve teslimat linyitte..

0

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı kasım ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.

Katı yakıtların 2016 yılı Kasım ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 139 bin 154 ton, linyitin 4 milyon 571 bin 258 ton ve taşkömürü kokunun 359 bin 624 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 377 bin 504 ton, linyitin 4 milyon 518 bin 414 ton ve taşkömürü kokunun 430 bin 628 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 4,1 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 83,5 iken linyitte yüzde 101,2 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 44,1’i termik santrallere, yüzde 13,6’sı kok tesislerine, yüzde 7,2’si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 81,4’ü termik santrallere yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 97,4’ü demir-çelik sanayine sevk edildi.

Üretimin teslimatları karşılama oranları, Kasım 2016

CEVAP VER