Yetişkinlerin eğitime katılım oranları açıklandı..

0

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı “Yetişkin Eğitimi” verilerini açıkladı. Yetişkinlerin örgün veya yaygın eğitime katılım oranı yüzde 22,7 oldu.

Türkiye’de 18 yaş ve üstünde olan nüfustan son 12 ayda örgün veya yaygın eğitime katılanların oranı yüzde 22,7 oldu. En yüksek katılım yüzde 48,9 ile 18-24 yaş grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 31,2 ile 25-34 yaş grubu takip etti. Örgün veya yaygın eğitim faaliyetlerine 18 yaş ve üstü erkeklerin yüzde 26,6’sı katılırken, kadınlarda katılım yüzde 18,9 olarak gerçekleşti.

Örgün veya yaygın eğitime katılımda yükseköğretim mezunları ilk sırada oldu

Tamamlanan eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde; örgün veya yaygın eğitime katılanların oranının en yüksek olduğu grup, yüzde 49,5 ile yükseköğretim mezunları oldu. Örgün veya yaygın eğitime katılım oranı mesleki veya teknik liselerde yüzde 40,9 ve genel liselerde yüzde 40 olarak gerçekleşirken, bir okul bitirmeyenlerde bu oran yüzde 2,4’te kaldı.

Cinsiyet ve yaş grubuna göre son 12 ayda örgün ve yaygın eğitime katılım, 2012-2016

Yaygın eğitim faaliyetlerinin en büyük kısmı yüzde 33,1 ile hizmetlerde gerçekleşti

Türkiye’de fertlerin son 12 ay içerisinde katıldığı yaygın eğitim faaliyetleri eğitim alanlarına göre değerlendirildiğinde, ilk sırayı yüzde 33,1 ile “Hizmetler” aldı; bu eğitim alanını sırasıyla yüzde 13,5 ile “Sağlık ve refah” ve yüzde 12,7 ile “Sosyal bilimler, iş ve hukuk” takip etti. “Tarım ve veterinerlik”, yüzde 1,5 ile son sırada yer aldı.

Genel programlara katılım en çok 65 yaş ve üstü nüfusta oldu

Yaygın eğitim faaliyetlerinin gerçekleştiği eğitim alanlarına yaş gruplarına göre bakıldığında; 18-24, 25-34 ve 35-54 yaş gruplarında ilk sırayı “Hizmetler” alırken, 55-64 ve 65 ve üstü yaş gruplarında sırasıyla yüzde 23,2 ve yüzde 36,9 ile “Genel programlar” ilk sırada yer aldı.

Yaygın eğitim sağlayıcıları arasında ilk sırada işverenler yer aldı

Türkiye’de 18 yaş ve üstü fertlerin katıldığı yaygın eğitimlerin sağlayıcısı olarak ilk sırada yüzde 39,4 ile işverenler yer aldı. Bunu, yüzde 26,6 ile yaygın eğitim kurumları ve yüzde 11,9 ile örgün eğitim kurumları takip etti. Eğitim alan kadınlarda yaygın eğitim sağlayıcısı olarak ilk sırada yüzde 32 ile yaygın eğitim kurumları ve eğitim alan erkeklerde ise yüzde 46,8 ile işverenler yer aldı.

Gençlerde yaygın eğitim sağlayıcı olarak yaygın eğitim kurumları ilk sıradaydı

Eğitim sağlayıcılara katılımcıların yaş gruplarına göre bakıldığında ise eğitim alan 18-24 yaş grubunda yüzde 33,5, 55-64 yaş grubunda yüzde 28,6 ve 65 ve üstü yaş grubunda yüzde 41,1 ile yaygın eğitim kurumları; eğitim alan 25-34 yaş grubunda yüzde 48,2 ve 35-54 yaş grubunda yüzde 45,2 ile işverenler ilk sırada yer aldı.

Yaygın eğitime katılımın en büyük nedeni işini daha iyi yapmak oldu

Nedenlerine göre yaygın eğitime katılım incelendiğinde, ilk sırada yüzde 61,9 ile “işini daha iyi yapmak” yer aldı. Bunu yüzde 49,9 ile “katılmaya mecbur olmak” ve yüzde 49,8 ile “günlük hayatta gerekli bilgi ve becerileri kazanmak” takip etti

AÇIKLAMALAR

Yetişkin Eğitimi Araştırması’nın temel amacı,18 yaş ve üstü fertlerin yetişkin olarak tanımlandığı hayat boyu öğrenme kapsamında, bireylerin mesleki veya kişisel alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla katılmış oldukları örgün veya yaygın eğitim faaliyetleri ile gayri resmi öğrenmeye ilişkin bilgileri derlemektir. Ülkemizde Eurostat ile uyumlu olarak 2007, 2012 ve 2016 yıllarında 18 yaş ve üstü fertlerle yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilen Yetişkin Eğitimi Araştırması ile bireylerin yaş grubu, cinsiyet, eğitim ve işgücü durumuna göre eğitime katılım oranlarının yanı sıra, nedenlerine göre eğitime katılım ve eğitim sağlayıcılar gibi göstergeler hesaplanmıştır. Metodolojik değişiklikler ve düzeltmeler nedeniyle Yetişkin Eğitimi Araştırması, 2012 yılı çalışmasının verileri revize edilmiş olup metodolojik revizyon dokümanına şuradan ulaşılabilir:

CEVAP VER