Demirtaş: Kelepçe dayatma uygulaması hastaneye sevkler sırasında da yaşanmaktadır

0

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TBMM Başkanlığı ile Adalet Bakanlığına dilekçe yazdı.

Yasama dokunulmazlığının parlamenterlere tanınmış bir güvence ve yasa önünde eşitliğin istisnalarından olduğuna dikkat çeken Demirtaş, 6 milyon seçmenin yasal ve meşru oylarını almış biri olarak bazı konulara dikkat çekmek istediğini belirtti.

“Yasama dokunulmazlığı ileriye dönük olarak kaldırılır.” diyen Demirtaş, dilekçeye şunları yazdı:

“Hakkımda düzenlenmiş ve 31 adet fezlekenin birleşiminden oluşan Diyarbakır C. Başsavcılığınca açılmış bir dava kapsamında yaklaşık 10 aydır halen tutukluyum. İddianamede, suç olarak nitelendirilmiş eylemlerin tamamı parlamenterlik faaliyeti olup, milletvekilliği sıfatım devam ederken gerçekleştirmiş olduğum konuşma ve toplantılardır. Yasama sorumsuzluğu kapsamında olan yasama çalışmaları sırasında ileri sürülen görüşlerin parlamento dışında da dile getirilmesinden ibaret olan tüm açıklamalarım yine halen derdest olan ve tutuksuz yargılandığım 30 bağımsız dava dosyasına dönüştürülmüştür.

Tutuklu bulunduğum dosyada 10 ayı aşkın süre geçmesine rağmen halen duruşmaya çıkmamış olsam da, halen devam eden 30 ayrı dava dosyam bulunmaktadır. Bu dosyalarda, SEGBİS ile ifade vermek istememem, bizzat duruşmalara katılma isteğim genellikle reddedilmekte; duruşmalara katılma isteğimin kabul edildiği dosyalarda ise ilgili mahkemeye sevkim sırasında kelepçe uygulaması ile karşı karşıya kalmaktayım. Keza anılan kelepçe dayatma uygulaması hastaneye sevkler sırasında da aynen yaşanmaktadır. Asla kabul edilemez bu uygulama nedeniyle adil yargılanma hakkımın, sağlık hakkımın, işkence ve kötü muamele yasağı hakkımın ihlal edildiğini; dokunulmazlığı düzenleyen 83. madde dolayısıyla da Anayasal ihlal olduğunu, konumunuz gereği en çok da, Siz bilmek durumundasınız.

Bulunduğum Cezaevinin dış güvenliğince, Jandarma yetkililerince, kelepçe takma uygulamasının kendi takdirleri olmadığı, bu emrin ‘yukardan geldiği’ dile getirilmektedir. Dokunulmazlığı devam eden bir TBMM üyesini kelepçeleyin! diye emir vererek suç işleyen ‘yukarıdakilerin’ kim/kimler olduğunu, ne amaçla bu emirleri verdiklerini bilmek ve işlenen bu suçu engellemek yükümlülüğünüzün olduğunu düşünüyorum.”

Öte yandan Selahattin Demirtaş’ın HDP grubuna SEGBİS ile bağlanıp konuşma yapma talebine TBMM Başkanı İsmail Kahraman cevap verdi. Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

“İlgi yazınız ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) grup toplantılarına diğer tutuklu HDP milletvekillerinin katılımı da sağlanacak şekilde SEGBİS yoluyla bağlanma ve HDP grubuna hitap etme talebinde bulunulmuştur. 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 114’üncü maddesi uyarınca tutukluların yazılı haberleşmeleri ile telefonla görüşmeleri, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde hakim veya mahkemece kısıtlanabilir. Anayasa’nın 138’inci maddesi uyarınca hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Talebiniz yargının görev alanı dâhilinde olduğundan ilgili mevzuat gereğince Başkanlığımızın yapacağı herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Bilgilerinizi rica ederim.”

 

CEVAP VER