Anayasa Mahkemesi Ayasofya hakkındaki kararını verdi!..

0

Anayasa Mahkemesi, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin başvurusunda din özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdi.

Başvurucu derneğin Ayasofya Müzesi’nin namaz kılınması için yılda bir gün ibadete açılması yönündeki talebinin ilgili idare tarafından reddedildiğinin hatırlatıldığı Anayasa Mahkemesi’nin açıklaması şöyle:

Bu işleme karşı açılan iptal davası İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Karara karşı yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay, ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır. Karar düzeltme başvurusunun aynı Daire tarafından reddedilmesi üzerine başvurucu bireysel başvuruda bulunmuştur.

İddialar

Başvurucu, Ayasofya Müzesi’nin namaz kılınması için yılda bir gün ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din özgürlüğünün ihlal edildiğini öne sürmüştür.

Mahkemenin Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’da özel hukuk tüzel kişilerinin sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunabilecekleri öngörülmüştür.

Başvurucu Dernek tarafından din özgürlüğünün ihlal edildiği ileri sürülmüş fakat ihlale neden olduğu belirtilen kamusal işlemden başvurucu Dernek tüzel kişiliğinin etkilenmediği anlaşılmıştır.

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçeyle din özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

CEVAP VER