MGK: Bazı ülkelerin firari terör örgütü mensuplarını iade etmekten kaçınmaları kabul edilemez

0

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.40’ta toplandı.

Sonrasında yapılan MGK bildirisinde, “Bazı ülkelerin firari terör örgütü mensuplarını iade etmekten kaçınmalarının kabul edilemez olduğu belirtilerek iadelerin uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olduğu vurgulanmıştır. Teröre ve terör örgütü mensuplarına verilen dış desteğin kesilmesi yönündeki çağrımız bir kez daha tekrarlanmış, bütün terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceği güçlü şekilde ifade edilmiştir. İdlib’de mevcut statünün korunması, Münbiç yol haritasının süratle uygulanması ve Fırat’ın doğusu ile ilgili varılan mutabakatların gereğinin yapılması hususundaki kararlı duruşumuzun sürdürüleceği belirtilmiştir.” denildi.

MGK bildirisi şöyle:

1. ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİNİ YAKINDAN İLGİLENDİREN ÖNEMLİ İÇ VE DIŞ GELİŞMELER BÜTÜN YÖNLERİYLE ELE ALINARAK, 2018 YILININ GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMIŞ, 2019 YILINDA MEYDANA GELMESİ MUHTEMEL RİSK VE TEHDİTLERE KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLER MÜZAKERE EDİLMİŞTİR.

2. MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ İLE BEKAMIZI TEHDİT EDEN FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG VE DEAŞ BAŞTA OLMAK ÜZERE, TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA İCRA EDİLEN OPERASYONLAR HAKKINDA KURUL’A BİLGİ SUNULMUŞTUR.

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI KAPSAMINDA GÜNEY SINIRLARIMIZDA HUDUT GÜVENLİĞİNİ TEMİN VE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MİLLETİMİZİN HUZURUNU KAÇIRMAYA YÖNELİK YÖNTEMLERİNE KARŞI ALINAN TAMAMLAYICI TEDBİRLER ÜZERİNDE DURULMUŞ; TÜM KURUM VE KURULUŞLARIMIZIN BU KONUDA DİRAYETLE HAREKET ETTİKLERİ MEMNUNİYETLE MÜŞAHEDE EDİLMİŞTİR.

TERÖRE VE TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINA VERİLEN DIŞ DESTEĞİN KESİLMESİ YÖNÜNDEKİ ÇAĞRIMIZ BİR KEZ DAHA TEKRARLANMIŞ; BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELENİN KESİNTİSİZ OLARAK SÜRDÜRÜLECEĞİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE İFADE EDİLMİŞTİR.

3. BAZI ÜLKELERİN FİRARİ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINI İADE ETMEKTEN KAÇINMALARININ KABUL EDİLEMEZ OLDUĞU BELİRTİLEREK, İADELERİN ULUSLARARASI HUKUKUN VE SÖZLEŞMELERİN GEREĞİ OLDUĞU VURGULANMIŞTIR.

4. TÜRKİYE’NİN SURİYE SINIRINI GÜVENLİK ALTINA ALMAK İÇİN DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLARDA VE YÜRÜTTÜĞÜ DİPLOMASİYLE ELDE ETTİĞİ OLUMLU NETİCELER DE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK, İDLİB’TE MEVCUT STATÜNÜN KORUNMASI, MÜNBİÇ YOL HARİTASININ SÜRATLE UYGULANMASI VE FIRAT’IN DOĞUSU İLE İLGİLİ VARILAN MUTABAKATLARIN GEREĞİNİN YAPILMASI HUSUSUNDAKİ KARARLI DURUŞUMUZUN SÜRDÜRÜLECEĞİ BELİRTİLMİŞTİR.

5. TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELEYİ İLKE EDİNEN TÜRKİYE`NİN AMACININ, SURİYE’NİN SİYASİ BİRLİĞİ İLE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNARAK, EV VE YURTLARINI TERK ETMEK ZORUNDA BIRAKILMIŞ MİLYONLARCA SURİYELİNİN YERLERİNE DÖNMELERİNİ SAĞLAMAK OLDUĞU; MEZKÛR KRİZİN AŞILMASINDA ÖNEMLİ ROLE SAHİP ANAYASA KOMİTESİNİN KURULMASININ BARIŞ VE İSTİKRAR ORTAMINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAĞI BİR KEZ DAHA TEYİT EDİLMİŞTİR.

6. KIBRIS, DOĞU AKDENİZ, EGE VE KARADENİZ’DEKİ GELİŞMELERİN YAKINDAN İZLENDİĞİ; ULUSLARARASI ANTLAŞMALARDAN DOĞAN HAK VE MENFAATLERİMİZİN KORUNMASINA YÖNELİK BÜTÜN TEDBİRLERİN ALINMASINA DEVAM EDİLECEĞİ KUVVETLE VURGULANMIŞTIR.

CEVAP VER