Sera gazı emisyon verileri açıklandı..

0

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin sera gazı emisyon verilerini açıkladı. Toplam sera gazı emisyonu 2017 yılında 526,3 Mt CO2 eşdeğeri oldu.

Sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2017 yılında toplam sera gazı emisyonu CO2 eşdeğeri olarak 526,3 milyon ton (Mt) olarak hesaplandı. 2017 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 72,2 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 12,6 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 11,9 ile tarımsal faaliyetler ve yüzde 3,3 ile atık takip etti.

COeşdeğeri olarak 2017 yılı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılına göre yüzde 140,1 artış gösterdi. 1990 yılında kişi başı COeşdeğer emisyonu 4 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2017 yılında 6,6 ton/kişi olarak hesaplandı.

COemisyonlarındaki en büyük payı enerji kaynaklı emisyonlar oluşturdu

Toplam COemisyonlarının 2017 yılında yüzde 34’ü elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere yüzde 86,3’ü enerjiden, yüzde 13,4’ü endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, yüzde 0,3’ü ise tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklandı.

CHemisyonlarının yüzde 62,3’ü tarımsal faaliyetlerden kaynaklandı

CHemisyonlarının yüzde 62,3’ü tarımsal faaliyetlerden, yüzde 21,3’ü atıktan, yüzde 16,4’ü enerjiden, yüzde 0,03’ü ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı(1).

N2O emisyonlarındaki en büyük payı tarımsal faaliyetler oluşturdu

N2O emisyonlarının yüzde 71’i tarımsal faaliyetlerden, yüzde 15,1’i atıktan, yüzde 10,7’si enerjiden, yüzde 3,3’ü ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı(1).

AÇIKLAMALAR

Sera gazı emisyon envanteri, enerji, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklanan, doğrudan sera gazları olan karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit (N2O) ve F-gazları ile dolaylı sera gazları azotoksitler (NOx), metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC), karbonmonoksit (CO) ve kükürtdioksit (SO2) emisyonlarını kapsamaktadır.

(1) Yuvarlamadan dolayı toplam %100’ü vermeyebilir.

CEVAP VER