Ankete göre, eğitimlilikte Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyanlardan geri.. Ama hızla arayı kapatıyoruz.. Pew anketi..

0

Sizin için bir anlamı var mı, bilemeyiz, ama bir uluslararası araştırma firmasının (PEW) 151 ülkede yaptığı çalışma eğitim ile din mensubiyeti arasındaki ilişkiyi sorgulamış…

Hangi dinin mensupları daha fazla eğitim görüyor?

Bu sorunun cevabı İslâm Dünyası ve Müslümanlar için pek iyi değil, ama en kötü de değil.

İslâm ülkelerinde eğitim görme yılı ortalaması da, kadınların eğitimde kalma yılları da Museviler, Hıristiyanlar, hiçbir dine mensup olmayanlar ve Budistler’den geri; ileride olunan tek din grubu Hindular..

Museviler.. Hıristiyanlar.. Hiçbir dine mensup olmayanlar.. Budistler.. Müslümanlar.. Hindular.. EĞİTİM YILINA GÖRE SIRALAMA BU..

Bazen aynı ülke veya coğrafi bölgede yaşayan farklı din mensupları arasında da farklar görülebiliyor. Misyonelik dönemlerinden kalma bir alışkanlıkla, sözgelimi Sahra Afrikası’nda, Hıristiyanlar Müslüman hemşehrilerinden daha iyi eğitimli.

İslâm Dünyası’nda kadınlar erkeklerden daha az okulda kalıyorlar; erkekler ortalama 6.4 yıl eğitim almalarına karşılık, kadınlar sadece 4.9 yıllık bir eğitimle yetinmek zorundalar.

Hindularda fark daha da büyük: 6.9’a karşılık 4.2…

Sevinilecek nokta, İslâm Dünyası’nda yaşayanlar ile Hindular’ın son yıllarda eğitimi ciddiye alıp sıçrama yapmaları ve kadınların da erkeklerle neredeyse eşit hale gelmeleri..

Museviler (yaşı 25 ve daha yukarı olanlar) ortalama 13 yıl eğitim almış iken, Hıristiyanların ortalaması 9 yıl… Budistler 8, Müslümanlar ve Hinduların ortalaması 6 yıl..

Hiçbir dine mensup olmadıklarını söyleyenlerin ortalaması Hıristiyanlarınkinden biraz az: 9 yıl…

Meraklısı için geniş İngilizce haber

Tam rapor

CEVAP VER