Halkın Adamı

0

Bugün için, Türkiye’de gerici akımların durumu nedir?

Bunu belirlemek için gericilik kavramına akılcı bir tanım vermek gerekiyor. Allah’a tapmak, İslâm dinine bağlanmak, dinin kurallarını yerine getirmek değildir gericilik. Allah tanımazlık da, bir ilericilik değildir.

Gericilik; toplumun kendi gelişimi, kendi gücü, kendi emeği, kendi savaşıyla vardığı bir aşamayı geriye çevirmeye, toplumsal gelişmeyi, gelenekler adına, tutucu çıkarlar adına durdurmaya çalışmaktır.

Laiklik ilkesiyle bir toplumun gelişmesini aklın sınırlarına açan bir pencereyi kapamaya çalışmak, devleti ve toplumu yeniden şeriat yasalarıyla, dinsel kurallarla yönetmeye kalkmaktır.

Gericilik, devrimciliğin hızını yitirdiği, halka inemediği sırada boy verir. Şu bir toplumsal yasadır: “Tam bir halk düzeni kurulmadı mı, halk dünyada mutlu olamadı mı, gizeme yönelir. Değişimsiz, yenileşmesiz bir toplum kendini gizemin kucağına bırakır. Mutsuz halkın besini, Tanrısal adalet olur.”

Gericiler, Tanrısal adaleti halkın sofrasına sürüp, dünya sofrasını yağmalar, aralarında bölüşürler.

Bir de değişimlerden, yenileşmelerden korkan tutucu, gelenekçi çevreler dine düzenin koruyuculuğu ödevini verirler.

“Dinimize sıkı sıkıya sarılalım.” demek, aman değişimlere, düzenlemelere, yenileşmelere karşı olalım, halkı bunlardan korkutarak, yerleşmiş çıkarlarımızı koruyalım demektir.

Onun için gericiliğin tek yıkıcısı, halka inen değişimleri halkın benimsediği, halkın katıldığı toplumsal düzenlemelerdir. Gericilerin uzattığı gizemci, öte dünyacı aşı ancak bu dünyanın aşı soğutur.

Tanrısal adalet yanında bir de toplumsal adalet vardır. Gericiler toplumsal adaleti örtmek için, Tanrısal adaleti öne sürerler.

Gericilik; toplumun gelişmesinde, toplumun kaynaşmasında aşırı diye adlandırılan düşüncelere karşı bir tampon, bir önleyici değil, düpedüz toplumun gelişmesine engel bir taştır.

Aklın penceresini açık tutmak ve korumak lazımdır. Halk bu pencere açık durdukça uyanacak, gelişecek, güçlenecek, mutlu olacaktır. Bu yüzden halk bu pencereyi açık tutacaktır. Müslüman kalacak ama gerici olmayacaktır. Halk kendi devletini istemektedir.

Halk; Allah’ını, inancını, hayatını gericiliğin ve sömürücülerin elinden kurtaracaktır.

CEVAP VER