Yahudilerin Filistin’den Sürülüşleri ve Yayılışları (2)

0

İslamiyet’in nüzulü ile artık peygamberi olan üç din mevcut oluyordu. Hıristiyanların Yahudilere, Yahudilerin Hıristiyanlara tahrik, taciz ve din devşirmeleri devamlı olan hadiselerdendi.

Hz. Muhammed ilk iş olarak Yesrib’deki (Medine) Yahudi ve Müşriklerle din hürriyetini, iyi komşuluğu, müdafaa ve yardımlaşmayı hedef tutan bir yazılı anlaşma (muahede) yaptı. Müslüman topluluğu bu anlaşma ile devlet gibi tanınmaya başlamıştı. İlk İslam Devletinin bir çok prensiplerini içinde bulunduran bu muahede daha sonraki İslam devletlerince de örnek alınmış, İslam Dininin yayılma ve kuvvet bulmasında büyük rolü olmuştur.

“Bütün Müslümanlar birbirlerine yardım etmelidirler ve bize tabi olan Yahudilere bile yardım eylemelidirler. Yahudiler din hürriyetinden en geniş surette faydalanacaklardır.

Yahudilerin dini Yahudilere, Müslümanların dini Müslümanlara aittir.

Müslümanlar diğer kavimlerle harp ettikleri müddetçe Yahudiler, harp masraflarında ortaktırlar.

Beni Avf Yahudileri ile diğer Yahudi kabileleri ve onların azadlı köleleri de Müslümanlarla birliktir, müttefiktir. Yalnız zulüm ve günah işleyen kimse bu haktan istifade edemez. Zararı kendisine ve ailesine aittir. 

Müslümanlarla Yahudilerden her biri harp malzemesini kendileri tedarik eder, aralarında günahla değil de doğruluk ve samimiyetle geçinirler.”

Bunlar anlaşmadaki bir kaç maddedir. 

Belirli bir süre sonra Yahudi kabileleri verdikleri söze rağmen İslam düşmanları ile birleşmeye ve akdi bozmaya yeltenirler. Ve çıkan karmaşalar neticesinde Bedir Muharebesi ile savaşlar başlamış olur.

MS.630 Hz. Muhammed komutasında bir ordu, bugün Suudi Arabistan’daki Arap yarımadasında bulunan Mekke şehrine girdi. İslamı kabul eden Araplar dünyanın geri kalanını ele geçirmek üzere yola çıktılar.

MS. 636 Araplar Ortadoğu’nun tümünü ele geçirip Anadolu ve K. Afrika’ya yöneldiler. Filistin Araplaştı. Bu arada Kuran’ın nüzulü tamamlandı.

MS.1099 Avrupa’dan gelen Haçlı Orduları Filistin’i işgal etti, ama 100 yıl sonra Araplar tarafından püskürtüldüler.

1516 Anadolu’dan gelen Osmanlılar, Filistin dahil bütün Ortadoğu’yu ele geçirdiler. Osmanlılar 400 yıl boyunca Ortadoğu’nun denetimini korudular. 

19. yy’da Yahudiler Avrupa’da baskı altındaydı. Avrupalı küçük Yahudi grupları, kendi dinlerinin gereğini özgürce yerine getirmelerini sağlayacak ibadethaneleri Ortadoğu’da bularak, Araplarla asimile olacakları Filistin’e göçmeye başladı. 

Avrupa sömürgeciliği neredeyse bütün dünyayı ele geçirirken, öte yandan bütün Yahudilerin Filistin üzerinde İncil’e dayalı bir haklarının olduğunu iddia eden siyasi bir hareket olarak SİYONİZM yaratıldı.

O sıralarda Filistin ve Ortadoğu’daki Osmanlı iktidarı da zayıflıyordu. 1896’da Siyonizmin kurucularından Theodor Herzl, Filistin’de bir Yahudi devletinin oluşturulmasını savunduğu “Yahudi Devleti” adlı kitabını yazdı. 

Siyonist hareket, ertesi yıl İsviçre’nin Basel şehrinde ilk kongresini topladı. Siyonistler Filistin’e geniş çaplı Yahudi göçünü örgütlemeye başladılar.

(Yarın devam edeceğim.)

CEVAP VER