Egemenler, Hep Üstündür..!

0

Anayasa’nın 2. maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir” yazar. Hukukun üstünlüğü ilkesi bu maddeden kaynaklanmaktadır.

Yapılan son açıklamalarda; Hukukun Üstünlüğü Endeksine göre Türkiye, 113 ülke içinde 101’inci sıraya gerilemiş; Mısır, Lübnan, Filipinler ve Kuzey Kore ile birlikte 10-15 puan gerilemiştir.

Çünkü; işleyen “Hukukun Üstünlüğü” değil, “Üstünlerin Hukuku”dur.

Hukukun üstünlüğü, devletin içindeki tüm mekanizmaların, önceden tespit edilmiş bazı kanun ve kurallar içinde işleyeceği anlamına gelir. Her devlet kurumu, Anayasanın ve diğer yasaların tespit ettiği görev ve yetkilere sahiptir. Kimsenin bu görev ve yetkileri aşma, değiştirme gibi bir gücü yoktur. Hukuk, herkesin üstündedir ve dolayısıyla devlet “keyfi hareket etmeyecektir.”

Bu bağlamda evrensel hukuk kurallarının üstünlüğü yasa koyucuyu da bağlar. Bunu benimseyen devlet, uluslararası alanda saygın bir yer edinir.

Hukukun üstün kılınması için: Temel hak ve özgürlüklere kapsamlı olarak Anayasa’da yer verilmeli, yürütme organı Anayasa’ya uygun hareket etmeli, eşitlik ilkesine uygun davranmalı ve uyuşmazlıklar bağımsız mahkemelerce çözümlenmelidir.

Esasında İtalyan Pozitivistlerin (Antolisei, Sabatini, Manzini gibi) büyük katkısı sonucu ceza literatüründe bir mihenk taşı olmuş “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” prensibi ile birlikte, Fransız Pozitivistlerin “İdarenin eylem ve işlemlerinin yargı denetimine bağlanması” kıstası Hukukun Üstünlüğünün temel taşlarını oluşturmuştur.

Nazi Almanya’sından Carl Schmitt bu işi üstelik de meşrulaştırarak şöyle diyordu:
“Kaos ortamında kararları veren egemendir.”

Somut haliyle bugün 2018 Türkiye’si içerisinde yaşanılanlar “Üstünlerin Hukuku” için en güzide örnekleri oluşturuyor.

Karşılaştığımız her durum; bu noktada Üstünlerin Hukuku ile durumu aktarmanın yavan kaldığının bariz örnekleri ile doludur.

CEVAP VER