Re’sen Emeklilerin Sesi..

2

Düşüncelerimizi siz değerli okurlarımızla paylaşmanın bir başka sosyal etkisi de, toplumun belli başlı mağdur kesimlerinin merakla ve ümitle kendilerinin sorunlarının da ele alınması, medyada gündeme getirilerek siyasi çözümlerle giderilebilecek mağduriyetlere bir ses olmasının beklenmesi oluyor zaman zaman.

Bilindiği üzere yıllardır kamu kurumlarında değişik gerekçelerle atılmalar, zorunlu emeklilikler yapılmaktadır. Bugün dahi farklı isimlendirmelerle, TSK, emniyet, yargı, sağlık ve eğitim kurumları başta olmak üzere farklı kurumlardan on binlerce insanımız işlerinden olmaya devam etmekteler.

Mağduriyetlerin haklı ya da haksız olup olmadığına da yine bu mağdur kurumlar arasındaki yargı ve mensupları karar vermekteler…

Sizlere bugün, TSK’den re’sen emekli edilen mağdurların talep ve beklentilerini, “Re’sen Emekli Edilenler Ve Asker Sendikası” temsilcilerinin özellikle sosyal medyada dertlerini anlatma çabasıyla ve benimle de paylaştıkları açıklamalarıyla olduğu gibi aktarmak istiyorum.

* * *

Re’sen Emekli Edilenler ve Asker Sendikası Üyeleri der ki;

“31 Mart tarihinde TBMM’nden çıkarılan KHK’ler ile ilgili olarak bazı açıklamalar yapmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

6191/32 sayılı yasanın amir hükmü gereğince, bu yasanın iyi yönleri yanlış uygulamalar ile sadece haklarında kanun yolu kapalı olan ve YAŞ kararı ile görevlerinden uzaklaştırılanlara uygulanmış bir af yasasıdır.

Af çıkarılması ve sadece bir kesime uygulanması yasal bir eksikliktir, sadece örtülü bir aftır.

Bu yasa kapsamında re’sen uzaklaştırılanlar, askeri ceza kanununun 30’ncu maddesi hükmü gereğince, yüz kızartıcı nedenlerle görevlerine son verilenlere uygulanamaz. 

Yasa eksik uygulanmış, sadece yandaş tabir edilenlere piyangodan çıkan haksız mesnetsiz yasaya uydurulmuş bir yasadır.

Bu yasanın anayasa mahkemesinin 2013/760 sayılı kararı ile re’sen görevlerinden uzaklaştırılanların da, uygulanmayan 36191 sayılı yasa kapsamında kanun yoluna kapalı işlemlerden olduğuna, ve re’sen emekli edilenlere de uygulanması gerektiğine dair hükmü bulunmaktadır.

AYİM mahkemesi, yasal olmayan, hukuka uygun olduğu halde yine hukuka aykırı işlemler ile mahkemelere müracaat edenlerin haklarını iade etmemiş, AYİM’in yasal olmayan kararları kanuna muhalefetle verilmiştir. 

Anayasa mahkemesinin; ESAS:2009/33 KARAR:2010/78 sayılı kararı ile de, bugüne kadar re sen görevlerinden mahkemeler tarafından verilmeyen kararlar ile, 2’li veya 3’lü bakan onaylı kararnamelerle görevlerinden uzaklaştırılanların, anayasa mahkemesinin kararı gereğince mahkeme kararı olmaksızın, farklı gerekçelerle hiç kimseyi görevlerinden ve memuriyetten uzaklaştırma yetkileri olmadığı ile, re’sen görevinden uzaklaştırılanların ellerinden alınan haklarının yasal olmadığını kanıtlamaktadır.

Yargılayan AYİM ve diğer mahkemeler, anayasa mahkemesinin ilgili kararını görmezden gelmişler ve suç işlemişlerdir.

685 ve 694 sayılı KHK’ler gereğince, mağdur haklarının eleştirilerek yasal olup olmadığına, göreve iade edilip edilmeyeceğine dair yapılan araştırmalar gereğince, yine bir kesime yarayan yanlı uygulamalar yapılmış, re’sen görevden uzaklaştırılanların bir kısmına ise bu haklar verilmemesi yönünde görüşler hakim olmuştur. 

OHAL sonrasında oluşturulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun, mağdurlar yönünde bir kararları olmadığı, hiçbir kararları da basın ve dilekçe ile müracaat edenlere uygulanmadığı müşahede edilmiştir.

Re’sen emeklilerin, kimlik ve rütbelerini kullanılamayacağı açıkça söylenmemekle birlikte, haklarında da bugüne kadar terör örgütleriyle iktisaplı olduklarına dair de bir suçlama konusu olmadıklarından ve askeri mahkemelerin kaldırılmış olması nedeni ile yeniden sivil idare mahkemelerinde dava açılarak, rütbeleri ve askeri kimliklerini talep etme hakları olduğu, sendikamız tarafından düşünülmektedir.

Bu durumun re’sen emeklilerimizin lehine olup, haklarımızı dava yolu ile almamıza, yanlış uygulamalardan kaynaklı mağduriyetlerimiz için de tazminat talep etme hakkımız olduğuna inanmaktayız.  

Re’sen emekli edilen mağdur meslektaşlarımızın, geçmişte umumiyetle “disiplinsizlik” yakıştırması ile görevlerinden uzaklaştırılmış olmaları artık yasal değildir.

6413 sayılı yasa ile mahkeme kararına dayanmayan disiplin cezası isnatlarının, bu yasa ile hükümsüz hale geldiğine inanmaktayız.

Haksız verilen kararlar ve lehimize olan yasaların uygulanmadığı gerekçelerimiz ile, Bölge İdare Mahkemeleri aracılığı ile yeniden dava edilmesinde yarar görülmektedir.”

* * *

Farklı mağdur kesimlerin de sesi olabilmek, ilgililerin ve ilgilenenlerin görüşlerine sunmak, aileleriyle birlikte binlerce vatandaşımıza ümit olabilmek, beklentileri hayata geçirebilecek adımlar ve yollar gösterebilmek güzel…

Umuyorum ki re’sen emeklilerin bu mağduriyetlerinin sesi duyulur, gerekli adımlar atılır..

2 YORUMLAR

  1. 694 sayılı KHK nin 201.maddesi ile 6413 sayılı disiplin kanunu hükümlerine göre ilişiği kesilenler için ohal komisyonuna başvuru hakkı tanınmış olmakla birlikte , İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bu konuda resen emeklilerin yaptığı başvuruları reddederek yine bir hukuksuzluğa daha imza atmıştır..

  2. Görüldüğü gibi toplumun bir kesimine yasa çıkarılıp hakları verildiği halde bir kesimine de ayrıcalık yapılmasının nasıl bir şekilde İRİ OLCAZ DİRİ OLACAZ, TEK VATAN TEK MİLLET OLACAZ Ben anlamadım anlayan varsa bana ulaşssın bir anlatsın.

Önder Şahin için bir cevap yazın İptal