Teşhis… Adaylara Soruyorum…

0
Süleyman Karagülle
Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Soru-1: Bize göre Türkiye’deki enflasyonun sebebi dengesiz dış yatırımlardır. Yap-işlet modeli ile dışarıdan Dolar girdi ve zenginlerin eline geçti, onlar dışarıya transfer ettiler, ona karşılık nakit dış yatırımlara kaydı. T.C. Merkez Bankası TL çıkardı. Bunlara verdi. Sonra iç üretim olmadı. Piyasada bol para var. İthalatı karşılayacak Dolar yok ama ithalat zorunlu oldu ve Dolar fırladı, enflasyon oldu. Bu teşhisimize siz ne diyorsunuz?

Soru-2: Dolar oyuncularının ellerindeki Dolar’ı Türk Lirası’na çevirmeleri son derece kolaydır. İstedikleri gün Dolar’ı pahalı satarlar ve alırlar, istedikleri gün tersini yaparlar. Ülkedeki Dolar fiyatını piyasa değil, Dolar oyuncuları belirler. Erdoğan faiz aleyhinde konuştu, Dolar’ı yükselttiler. “Faizler düşer, faizler düşer.” dediler, hükümet faizi yükseltti. Dolar oyuncuları göstermelik olarak faizi düşürdüler, böylece faizsiz ekonominin olmayacağını kendilerine kanıtladılar. Bu teşhise siz ne diyorsunuz? Yani biz diyoruz ki; Dolar’ı faiz yükseltmedi, düşürmedi, Dolar oyuncuları yükseltip düşürüyorlar. Bu görüşümüze ne diyeceksiniz?

Soru-3: Dünyada hiçbir şey aniden oluşmaz. Bir sebep ortaya çıktığı zaman onun sonuçları belli zaman sonra görülür. Dünyada en süratli uyum sağlayan elektriktir. Bir saniye bile sürmez ama yine de bir zamana ihtiyacı var ve bu zamandan dolayı elektrikte sıkıntılar çekilmektedir. Anahtarları açarken ve kaparken arklar olmaktadır. Ekonomide Merkez Bankası veya başka bir yer parayı piyasaya akıttığında etkisi hemen görülmez, o etki dönem sonuna doğru görülür. Ekonomik dönem de bir yıl civarındadır. O halde sağlıklı ekonomide fiyatlar, ücretler, kiralar, vergi gelirleri ile ilgili sonuçlar bir yıl sonra alınır. Merkez Bankası’nın günlük müdahaleleri piyasada etkisini göstermez. Sadece Dolar oyuncuları Dolar’ı ucuz veya pahalı satmayı başarır yani Dolar oyuncuları istediklerini yapma durumundadırlar. Bu teşhisimize katılıyor musunuz, yoksa “bunlar sosyal mühendisliktir” deyip söylediklerimizi değerlendirmeye bile almıyor musunuz?

Soru-4: Faiz dönem başında parayı piyasadan çekse bile, dönem sonunda ödemeler esnasında piyasaya faizi ile birlikte döner, dolayısıyla faiz önce enflasyonu durdurur ama sonra enflasyonu iki katına çıkarır. Faizi artırmak demek ekonomiye dinamit koymak demektir. Dolar oyuncuları faizi yükselterek Türk ekonomisinin geleceğini ateşe attılar. Bunu bundan önce de yaptılar, yüzde 8 iken yüzde 12’ye çıkardılar. Şimdi yüzde 16’ya çıktı, gelecekte yüzde 20’ler olarak devam edecektir. Evet, bu husustaki görüşlerimize ne diyorsunuz?

Soru-5: Faizli sistem sarmal sistemidir. Enflasyon olunca faizi artırmak zorundasınız. Faiz artınca da enflasyon olur. Çünkü faiz kadar değil birkaç katı kadar maliyetler yükselir. Böylece faiz piyasa fiyatlarını artırır. Sonunda %100’lere varır ve ekonominiz devrilir. Bu bilgimiz ve bu analizimiz doğru mudur, siz ne diyorsunuz?

Soru-6: Mekanikte bir kanun vardır. Basınç artınca borudan geçen su miktarı artar. Bu katsayılı artar. Belli bir hıza eriştikten sonra artık moleküller düzgün gitmez ve siz basıncı ne kadar artırsanız da borudan çok az su akar. Malların üretim ve tüketim miktarı da böyledir. Enflasyonlu da olsa ekonomi çalışır ama yüzde yüzlere yaklaşan enflasyonda fiyat ve ücret anarşisi doğar ve artık ekonomi durur. Düzgün artan faiz zararsızdır ama belirsizlik haline gelince artık o düzen kaybedilir. Şimdi dolar üzerinde böyle oynamalar var, bir yükseliyor bir düşüyor. Bu da Dolar paralık vasfını kaybediyor demektir. Düzgün artma şimdiki oynamalardan daha iyidir görüşümüze siz ne diyorsunuz?

Soru-7: Bir ülkede eğer dışarıdan emek ithal edilmezse ancak artık emek kadar yatırım yapabilirsiniz. İster iç sermaye ister dış sermaye artık daha fazla yatırım yapamaz. Yapıldığı zaman o ülkenin ekonomisi bozulur. Yapılar ihraç edilmediği için o ülkedeki insanlar yiyecek bulamaz. Piyasada denge bozulur. Bu sebepledir ki ya yatırımlar artık emek kadar yapılmalı yahut dışarıdan emek ithal edilmelidir. Ne dersiniz, bu tespit ve teşhisimiz de doğru mudur?

Siz adaylar bu sorularımızı cevaplandırabilmeli ve makul cevaplar verebilmelisiniz. Bu söylediklerimizi anlayacak seviyede iseniz halkımız sizi gönül rahatlığı ile seçer. Yoksa halkımız size oy verse de istemeye istemeye verecektir.

CEVAP VER