Devlet Başkanımıza Öneri

0
Süleyman Karagülle
Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Musa peygamber denizi geçtikten sonra İsrail Oğullarını örgütlemeye başlar. Kardeşi Harun’un yanına gelir. Onun perişanlığını görünce önerilerde bulunur. Sen halkla doğrudan onların işlerini görüşmeyeceksin. Bu konuda birkaç kişiyi görüşme ve gereğini yapmakla görevlendireceksin. Eğer onlar işi halledemezlerse sana gelecekler. Sen de o zaman onların halledemediği konuları çözmeye çalışacaksın.

İkinci Cihan Savaşı’ndaki Amerika birlikleri başkomutanı anlatır. Komutan olunca kurmay başkanı geldi, iki saat konuştu. Ertesi gün geldi yine konuştu. Ben ona bunları niye bana anlatıyorsun diye sordum. Usuldendir, her gün tekmil veririz diye cevap verdi. Ben de dedim ki, bundan sonra ben çağırtırsam bana anlatırsın, çözemediğin bir konu olursa yine gelir bana anlatırsın. Onun dışında sorumlu benim, yetkili sensin. Bir emirname yazıyorum, bundan sonra bütün işleri birlikler seninle çözecekler dedim. Ancak bundan sonra sadece durum araştırmasını yapabildim, saldırı planını geliştirebildim ve yenebildim der.

Bu kısa girişten sonra Erdoğan’a tavsiyelerim şunlardır:

1. Bakanlık sayısı 24 olmalıdır. On ikisi mevcut düzeni yürüten bakanlıklardır. Eskiden başlanmış ve devam etmekte olan düzen aynen devam etmeli, her bakan tam yetkili olmalıdır. Onun imzası benim imzamdır. Ben çağırırsam cevap verir. Çözmezse benden yardım isteyebilir. Onun dışında mevcut düzen mevcut kurallarla yönetilecektir. Hatta bunların başına bir başkan yardımcısını koyabilirsiniz.

2. Diğer 12 Bakan ise reform bakanları olmalıdır. Bunlar mevcut düzen içinde yeni kurumlar oluşturacaklardır. O kurumlar üçüncü binyılın ortaklık düzeni üzerinde çalışacaklar ve adım adım kurumlarını tesis edeceklerdir. Yenileri kurulurken eski kurumlara zarar verilmeyecektir.

3. Faizli bankalar kendi kuralları ve kurumları içinde faaliyete devam edeceklerdir. Ayrıca reform bakanları ve başkan yardımcısı faizsiz sistemi oluşturacak ve yarışa sokacaktır. Yasalar her iki tarafa eşit muamele yapacaktır. Faizli sistem ile faizsiz sistem birbirleriyle rekabet edeceklerdir. Faizli sistemi hükümetler veya sermayenin dolarları değil piyasa devreden çıkaracaktır.

4. Okullar ilahiyat veya laik okullar diye ayrılacak. İşçilik ve ortaklık okulları oluşturulacak, isteyen işçilik okullarına isteyen ortaklık okullarına öğrenciyi gönderecektir. Halk hangi okullara rağbet gösteriyorsa o okulda çocuğunu okutacaktır.

5. İsteyenler işletmelerin ortaklık sistemi içinde kurslar isteyenler işçilik sistemi içinde kurslar alma konusunda tamamen serbest olacaklardır. Vergi kanunları öyle düzenlenmelidir ki ister işçilik sisteminde çalışsınlar isterse ortaklık sisteminde pay alsınlar farklı vergi ödemeyeceklerdir. Reform bakanları mevcut mevzuat içinde çalışacaklardır. Onlara farklı muamele yapılmayacaktır.

6. Reform bakanları yeni mevzuat önerilerini getirebilirler. Ancak bu mevcut düzeni bozmamalı, onun zararına olmamalıdır.

Adil Düzene Göre İnsanlık Anayasası’nda buna çok dikkat edilmelidir.

Bakanlıklar reformcu ve klasik olmak üzere ikili yapılanmalıdır. Örneğin iki tane dış işleri ve/veya adalet bakanınız olmalıdır. Uluslararasında sorunların çözümünde arabuluculuk ve tahkim sistemi kabul edilmelidir. Hakemliği kabul edenler olursa onlarla hakemlik ilkeleri içinde hareket edilmelidir ve oralara elçileri reformcu dış/adalet bakanı atama yapmalıdır. Hakem sistemine yanaşmayan ülkelere elçiler atanırken klasik ve/veya işçilik sisteminin dış/adalet bakanı atamalıdır.

Bu durumda devlet başkanın görevi tarafsız olarak hakemlik yapmak olup geleceği planlayabilmesi ve kurabilmesidir. Eğer ortaklık hükümeti ile işçilik hükümeti arasında bir niza olursa, önce devlet başkanı çözmelidir. Sonra hakemler sistemi ile sorunlar çözülmelidir.

Erdoğan’a bu görevi veren ona bu gücü de sağlar. Şimdi istediği yolu tutabilir. Benden kendisine kadim bir dostu veya arkadaşı olarak tavsiyelerimdir. Bu yazımı ona ulaştıracak olanlar görevlerini yapmış ve cennetin kapısını aralamış olurlar.

CEVAP VER