Adil Düzen İlmihali

0
Sinan Eskicioğlu
1974 yılında İzmir'de doğdu. İzmir İlahiyat'ta lisans eğitimini tamamladı. 2003 yılından beri Almanya'da yaşıyor. Çeşitli kuruluşlarda Din Eğitim ve Öğretimcisi olarak faaliyette bulunuyor. Yayınlanmak üzere kaleme alınmış çeşitli roman ve kitapları bulunmaktadır.

Sevgili Gençler, kendini genç hissedenler ve ileride genç olup merak içinde yeni bilgiler öğrenmek isteyecek bugünün çocukları.

Adil Düzen İlmihali isimli bir araştırma var mı diye arama yaptığınızda böyle bir çalışma bulamazsınız. Çünkü bugüne kadar Adil Düzen’in İlmihali oluşturulmuş değildir. Bunun çeşitli sebepleri mevcuttur. Bana göre en önemli sebep ise, Adil Düzen’in bir sistem denemesi olduğu ve bu sistem denemesinde Din başlığındaki konular zaten insanların kendi araştırmaları ile şekillenir ve bu yüzden de ilmihale gerek yoktur.

Diğer bir sebep de, Adil Düzen’in üst-çatı sistemi olması sebebiyle, dini inanç ve ibadetlerin kişilere bırakılması ve bu konuda insanları yönlendirme isteğinin olmamasıdır.

Ancak bugüne kadar yaşananlar şunu göstermiştir ki; Adil Düzen’in İlmihaline ihtiyacımız her geçen gün artmaktadır.

Başta fetö yapılanması olmak üzere bütün diğer dini yapılanmalar insanların dini duygularını kullanarak, korkutarak, cennet vaadi ve ümidi dağıtarak yönlendirmeler yapmışlar ve ilmihal oluşturmuşlardır.

Peki İlmihal nedir?
İlmihal, kelime anlamı: ‘Hal ilmidir’. Buna davranışlar bilgisi, durumu da diyebiliriz.

Dini terim olarak İhmihal: ‘İnanç, ibadet, muamelat (günlük hayatta dini yaşama) ve ahlak konularının en sade ve tek düze olarak sunulmasıdır.

Çok basit ilmihaller olduğu gibi Diyanet’in sunduğu geniş kapsamlı ilmihaller de mevcuttur.

Peki Adil Düzen İlmihali nedir?

(Adil Düzen İlmihali isimli bu çalışma benim tarafımdan oluşturulmuştur ve Adil Düzen teorisyenleriyle bir ilişkisi yoktur. Bundan dolayı da yanlış gelebilecek bütün konular bana aittir ve Adil Düzen Ekibi’ni bağlamamaktadır.)

Adil Düzen İlmihali, yaşanan hayatta İslam’ın sistem olarak kabul edilmesi ve bu sistem içerisinde DİN başlığı altında ele alınabilecek konuların irdelenmesi ve çözümler ile topluma sunulmasıdır.

Adil Düzen İlmihali’nde ele alınacak konular iki temel başlıkta toplanır. Bunlar:

  1. İdeal olan ve İslami düzen ve sistemin temel alınması.
  2. İdeal olan İslami sistemle yaşanan hayat arasında kalan dönem için sunulacak ilmihal bilgileri yani ‘geçiş süreci İslam’ı’ konularıdır.

İlmihal bilgileri sunulurken ideal manada anlaşılan ve kabul edilen ve hem de ‘geçiş dönemi İslam’ı’ olan dönem için geçerli olan hükümler bulunacaktır.

Adil Düzen İlmihali bizim için neden önemli?

Adil Düzen, daha evvel de ifade ettiğim gibi, bir sistem denemesidir. Bu deneme diğer İslam yorumlarından farklı olarak bilimsel, objektif, evrensel ve toplayıcıdır.

Diğer İslam yorumları (biz buna dini grupların, cemaatlerin, tarikatlerin yorumları da diyebiliriz) bilimsel değildir. Nedeni ise sadece din/inanç penceresinden baktıkları içindir.

Objektif değillerdir, çünkü İslam’ı anlama ve yaşama amacı olmadan sadece İslam’ı koruma mantığıyla yapılan yorumlardır.

Evrensel değillerdir, çünkü sadece müslümanlara hitap eder ve hristiyanları, yahudileri, ateistleri, agnostikleri kısaca diğer bütün inanışları ya da inançsızlıkları dışlar ve öteler.

Toplayıcı değillerdir, çünkü inanç ve din temeliyle ayrıştırmacı mantıkla İslam’ı anlamaya çalışırlar. Bu maddelerin hepsine örnek olması için ‘veli olma’ konusunu ele alabiliriz.

‘Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır….’ (Maide, 51) (Diyanet Vakfı)

İsterseniz bu ayetin mealine birçok kaynaktan da bakabilirsiniz. İstisnasız hepsinde aynı ibare vardır: Hristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin….

Ancak bu ayetin anlamı dost edinmeyin değil, ‘VELİ’ edinmeyindir.

Veli olmak ve Velayet de İslam hukukunda önemli bir konudur.

İşte Adil Düzen İlmihali’nin farkı bu kadar açıktır. Ayetlere bilimsel, evrensel, objektif ve toplayıcı bakışaçısıyla yorumlar yapılmasıdır.

Adil Düzen İlmihali’nin ikinci ve önemli özelliği de tek düze bir ilmihal olmamasıdır. Ne demek istiyorum? Adil Düzen İlmihali kişilerin, bir araya gelmiş grupların ve oluşumların farklılıklarına göre farklı anlayışların olabilirliliğine inanan bir ilmihal çalışmasıdır.

Tek tip insan ve müslüman oluşturma hedefi gütmemektedir. İnsanların, grupların ve oluşumların farklılıklarına inanan ve bu farklılıkları da canlı tutmayı hedefleyen bir ilmihaldir.

Adil Düzen İlmihali’ne neden ihtiyaç vardır?

Adil Düzen İlmihali şimdiye kadar yapılan İslam yorumlarından çok farklıdır. Dini (inanç ve ibadet) konuları İslam olarak algılamaz. Din konuları İslam bütünlüğü içinde sadece ayrı bir bölümdür. Ancak şimdiye kadar yapılan yorumlar ve yazılan ilmihaller İslam’ı sadece dine indirgemiştir. Öbür dünya endeksli bir din anlayışıyla yaşanan hayata hükümler sunmaya çalışmışlardır. Bu da doğal olarak İslam’ın ve Dini duyguların sömürülmesine sebep olmuş ve müslümanlar dini duygularından dolayı kandırılmışlardır.

Adil Düzen İlmihali’nde kişiler inanç ve ibadetlerde İslam’a bağlı oldukları gibi, bütünsel sistem düşüncesinde de İslam’a bağlıdırlar ve yaşanan hayatın içinde İslam’ı bütünsel olarak anlayıp uygularlar.

Bu sebeple de, din ve İslam noktasında bu kişileri kandıracak, İslam’a uymayan dini gruplar, cemaatler ve yapılanmalar yaşama imkanı bulamazlar.

Adil Düzen İlmihali’nin hedefi müslümanları CENNETLE şevklendirmek ya da CEHENNEMLE korkutmak değildir.

Adil Düzen İlmihali’nin hedefi insanları ayette belirtildiği üzere yeryüzünün halifesi olma yolunda yardımcı olmaktır.

‘Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun? dediler. Allah da onlara: Sizin bilemiyeceğinizi herhalde ben bilirim, dedi’. (Bakara, 30)

 

Sevgi ve Bilgiyle kalın.

CEVAP VER