Orman Semtleri

1
Süleyman Karagülle
Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Ormanlar biner dönüm olarak parsellenmelidir. Bir orman bir Orman Semt Kooperatifine tahsis edilmelidir. Yüz parsele ayrılmalı ve bir aileye bir parsel verilmelidir. Mevcut ağaç stoku korunacak, orman malikleri ormandan yararlanacaklardır. Artırdıklarının yarısı kendilerine, diğer yarısı orman işletmesine ait olacaktır. Devlete vergi orman işletmesi tarafından verilecektir. Halkın elinde vergisiz KDV’siz orman ürünleri kalacaktır.

ORMAN ÜRÜNLERI ŞUNLARDAN IBARETTIR:

Orman toprakları. Gübreli toprak olarak pazarlanır.
Kökler odun olarak pazarlanır.
Gövdeler kereste olarak pazarlanır.
Dallar odun olarak pazarlanır.
Yapraklar yem olarak pazarlanır.
Dökülen yapraklar gübre olarak pazarlanır.
Çiçekler bal özü veya çay olarak pazarlanır.
Tohumlar besin olarak pazarlanır.
1000 dönümlük Orman Semti sağlam çeperle çevrilir. Oraya yabani hayvanlar girip zarar veremezler. Ormana keçi, inek, koyun tavuk salınır. Akarsularına balıklar konur. Doğal olarak otlayıp yaşarlar. Ormandaki yapraklar yem haline getirilerek yaşatılır.

Ağaçlara Karadeniz’in kara üzümü eklenir. Tüm orman üzümle dolar. Bunlar arılara ve diğer canlılara doğal yem olur. Ayrıca ağaçların altında uygun otların yetişmesi sağlanarak arılar çiçeklerinden, diğer hayvanlar yapraklarından yararlanırlar.

Orman Semtinin apartmanlarında konuk odaları bulunur, konuklar orada misafir edilir. Misafir ettiği kişi 3 gece kadar misafir olma hakkını kazanır, isteyen bu hakkı başkasına devredebilir.

Bunun dışında yüz dönümlük Devremülk Orman Semtleri bulunur. Her dönümde 100 metrekarelik villa konur ve devremülk olarak satılır. Devremülke sahip olanlar bunu istedikleri yerde ve istedikleri mevsimde kullanırlar. Arz ve talep kanunlarına göre geceler bölüşür. Kışın kullananlar daha çok gün kalma hakkına sahip olurlar, yazın kullananlar daha az zaman kalırlar. Tüm dünyada geçerli bir devremülk sistemi kurulur.

Bugün sağlanan haberleşme, ulaşım, aydınlanma ve beslenme imkânları ile yeryüzü çok kolay yaşanır hale gelmiştir. Sermaye ve bürokrasi buna mani olmaktadır.

Muhterem Devlet Başkanımız parti başkanlığını bırakmalıdır. Cari bürokrasi işleri ile ilgilenmemelidir. Ortaklık Sistemi için yapılası gerekeni yapmalıdır.

Bunun için Muhterem Cumhurbaşkanı bizim getirdiğimiz öneriler gibi önerileri değerlendirecek şura kurmalı, kendisi doğrudan başkanlık yapmalıdır. Ülkenin ve devletin atıl olan imkânlarını ve atıl olan emeğini faaliyete geçirmelidir. Türkiye’de bu çok kolay yapılır.

Recep Tayyip Erdoğan bu güce sahiptir. Akevler’in elli senelik birikimini değerlendirebilir. Güvenilir hazır böyle bir ekibi bulamaz, Akevler de herkesle çalışmaz.