İnsanlık Anayasası

0
Süleyman Karagülle
Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Akevler elli senedir ANAYASA üzerinde çalışmaktadır. Bir küçük kooperatif üzerinde denemeler yaparak çözümler üretmektedir. Canlı hücrelerden oluşur. Tüm canlılık sorunları hücrelerde çözülür. Hücrede çözülmeyen bir sorun canlıda da çözülmez.

Suriye sorununu çözmek için önce semt sorununun çözülmesi gerekir.

Akevler’in 50 senelik uygulamalı çalışması sonunda hazırladığı İNSANLIK ANAYASASI anayasaları şöyle sıralamıştır.

Kişi Anayasası. Kişinin topluluk içinde nasıl yaşayacağını düzenleyen anayasadır. Kişi kendi içtihatları ile bu anayasayı yapma ve uygulama hakkına sahiptir. İçtihat sistemi budur. Kişi içtihatlarını yaparken merkezi anayasalardan yararlanabilir.
Ocak Anayasası. 10’a yakın aileden oluşan ilk topluluk diğer insanlarla birlikte yaşayabilmesi anayasasıdır. Her ocak bunu kendisi yapar ve yaşar. Kişi anayasasından geçmelerde Ocak Anayasası hükümleri uygulanır. Kişiler arasındaki hukukta Ocak Anayasası uygulanır. Ocak ailelerden oluşur. Aile hukuku ocak hukukudur.
Bucak Anayasası. Yakın ocaklar birleşerek bir merkezi ocak oluştururlar. Bu merkez ocağının anayasasına bucak anayasası diyoruz. Kişiler ve ocaklar arasındaki hukukların korunmasında yargılama bucaklarda başlar. Yazılı anayasalar bucaklarda oluşur. Bucaklar semtlere ayrılmışlardır. Semtlerde Bucak Anayasası uygulanır. Hukuk düzeni bucaklarda oluşur. Her bucak kendi anayasasını kendisi yapar.
İl Anayasası. 100’e yakın bucak birleşerek bir il merkez bucağını oluşturur. İlin görevi iç güvenliği sağlamadır. Bucaklardaki düzen hakemlerden oluşan yargı kararları ile sağlanır. Yargı kararlarına uymayanları yola getirmek ise il silahlı gücüne aittir, hakemlerin kararlarını uygulamakla görevlidir. İl ilçelere ayrılır. İlçe merkez bucaklarında da il bucak anayasası uygulanır. Taşra bucaklarda İl Merkez Bucağı Anayasası uygulanmaz. Her bucak bağımsızdır.
Ülke Anayasası. Ülke merkez bucağı tarafından yapılan bu anayasa ülke merkez ilin merkez bucağı ile bölge merkez illerinin merkez bucaklarında uygulanır. Taşra il ve bucaklarında uygulanmaz. Devletin görevi dış savunmayı yapmaktır. Her devlet kendi anayasasını kendisi yapar. Bağımsızdır.
İnsanlık Anayasası. Yeryüzü ülkelere ayrıldığı gibi; denizler, hava, uluslararası yollar, kıta merkezleri insanlığın mülküdür. Buraların yönetimi insanlığa aittir, buralardaki düzen İnsanlık Anayasası tarafından sağlanır. Buralarda yaşamak, çalışmak ve gezmek tüm insanların hakkıdır.
Anayasalar uygulanırken kişi, ocak, bucak, il, ülke ve insanlık anayasaları öncelik sırasına göre uygulanır. Ama anayasalar yapılırken önce insanlık, sonra ülke, sonra il, sonra bucak, sonra ocak, sonra kişi anayasaları yapılır.

Merkez anayasaları ele alan taşra anayasaları yaparlar, merkez anayasalardan istedikleri maddeleri çıkarırlar, istedikleri maddeleri ilave ederler, istedikleri maddeleri değiştirirler ve kendi anayasalarını yaparlar. Kendi ülkelerinde kendi anayasalarını uygularlar. Anayasalarında geçmeyen hususlarda merkez anayasaları uygulanmış olur.

Akevler elli senelik uygulamalı çalışmalar yaparak insanlık anayasasını hazırlamıştır.

Suriye Anayasası yapılırken bu anayasa esas alınmalıdır.

Bugün mevcut olan anayasalar işçilik döneminin faizli anayasalarıdır. Onlarda çözüm aramak geleceği görmemektir, gericiliktir. Artık o düzen gelmeyecektir. Bir daha geri dönüş yoktur.

Suriye ancak Ortaklık Anayasası ile barışa kavuşabilir. Suriye, merkezi faizli sistemden, yerinden kredileşmeli sisteme geçmek zorundadır. Akevler’de hazırlanan Adil Düzene Göre İnsanlık Anayasası mevcut düzeni sonunda yıkacak ve Ortaklık Düzenini getirecektir. Bunun iki yolu vardır. Bunu zamanla yaşayıp iktidarları değiştirmeden yapmak vardır. Rothschildler ve Rockefeller kalsınlar ama bunlar işçilikten ortaklığa geçsinler diyoruz. Trump, Putin, Erdoğan kalsınlar ama bunlar Ortaklık Sistemine geçsinler diyoruz.

Akevler’in hazırladığı anayasa iktidarı yerinde bırakarak düzeni değiştirmeyi hedefliyor ve herkese duyuruyor. Ya bu çalışmalara katılırsınız ya da helak olup tarihte diğer helak olanların yanında yer alırsınız.

CEVAP VER