Suriye Devleti Anayasası Çalışmaları

1
Süleyman Karagülle
Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Esas Madde

Madde 1- Suriye Devleti, ekte, kodları ile gösterilen haritada sınırları çizilmiş topraklar üzerinde, 2000 yılında Suriye vatandaşı bulunanlar ile onların çocuklarından oluşan Suriye halkının kurduğu bağımsız bir devlettir. Dili Arapçadır. Merkezi Şam’dır. Bayrağı 2000 yılındaki bayrağıdır.

Geçiş Maddesi

Madde 2- Devlet Başkanı Beşşar Esat’tır. 70 yaşlarına kadar başkanlığı devam edecek, 70 yaşında fahri başkanlığa terfi edecektir. Onun yerine bu anayasanın hükümlerine göre yeni başkan seçilecektir. Bu anayasa geçiş anayasası olup kalıcı anayasayı bu anayasaya göre kurulacak Suriye Meclisi tarafından zamanla uygulayarak hazırlayacaktır.

Ordu

Madde 3- Devlet başkanı başkomutandır. Kendisine orgenerallerden bir kurmay başkanı seçer ve her zaman değiştirebilir. Suriye yaklaşık on ordudan oluşur. Ordu komutanlarını başkan ile kurmay başkanı olarak seçer ve atarlar. Her zaman görevden alabilirler. Suriye halkından isteyen bedelli isteyen nöbetli olabilir. Bedel her ay ödenecektir. Bedelin miktarını devlet yani başkomutanlık tespit edecektir. Eskilerine şamil olmamak üzere her yıl değiştirebilecektir. O gün bedelli olanlar sonuna kadar ödeyeceklerdir. Askerlik bedeli ve nöbetleri 15 yaş ile 65 yaş arasındadır. Bedelli her zaman nöbetli olabilir. Bedelli ise nöbetli olmaktan vazgeçiyorsa Suriye’yi terk etmek zorundadır. Nöbetliler ordularını kendileri seçerler ve sonuna kadar o orduda görev yaparlar.

Askerlik Süresi

Madde 4- Askerlik süresi yılda bir aydır. Bunun bir haftasını Suriye ordusunda eğitim olarak geçirirler. Diğer üç haftalarını ülke, il ve bucakta hizmet vererek geçirirler. Bedelliler de bedellerini öderler. Ödeyemeyenler bir ay askeri geri hizmetlerde istihdam edilirler. Savaşa zorlanamazlar. Nöbetliler ordu içinde de birliklerini yani komutanlarını kendileri seçerler. Ömrü boyunca orada hizmet verir ve orada savaşırlar. Savaş durumunda bir aylık süre uzatılır. Barış geldiğinde o hizmetler mahsup edilir.

Sivil Teşkilat

Madde 5- Ülke 10’a yakın bölgeye ayrılır. Bölge merkez illeri devlet yönetiminde olur. Ordu komutanları aynı zamanda o ilin valisidir, bölge valisidir. Ordu komutanları taşra illerin içişlerine karışmazlar. Kendileri veya askerleri taşra illerin seçilmiş valilerinden izin almadıkça oraya giremezler. Orduyu oluşturan askerler o bölgede olmayan illerden oluşur. Yani kişi kendi bölgesindeki orduda askerlik yapmaz.

İller

Madde 6- Nüfusu en az 300 bin, en çok 1 milyon olan yerler bölge yönetimi tarafından illere ayrılır. O bölgede konuşulan diller il dili olarak seçerler. Herkes sıralama yapar. Bir dilin aldığı sıranın tersleri toplanır ve o ilin dili olur. Halka sorulur. Suriye’den oraya göç etmek isteyenler oraya eklenir. Oradan göç etmek isteyenler çıkarılır, kalan halkın sayısı yeterli ise orası il haline getirilir. Böylece merkez iller dışındaki taşrada bağımsız iller oluşturulur.

İl Kurucusunun Seçilmesi

Madde 7- O bölgede bulunan sosyal gruplardan en az 30 000 kişiyi temsil edenler geçici il meclisini oluştururlar. Bu meclis ili ilçelere ayırır. İl başkanı oralara birlik komutanları atar. Bunlar aynı zamanda ilçenin kaymakamıdırlar. O ilçeden olmayan halktan ilçe zabıtası oluşturulur. Ayrıca il yüze yakın bucağa ayrılır. Her bucak ayrı bağımsız belediyedir. Bucak yönetimi oluşturulur.

Bucak Yönetimi

Madde 8- Bucakta lise veya diğer denk eğitim okullarından mezun olanlar bucakta siyasi ve ilmi dayanışma ortaklığını kurmaya ehildirler. Bucağın içinden en az yirmide birinin öğretmen olarak kabul ettiği kimseler bucak ilmi meclisini kurarlar. Bucak ilmi meclisi sıralama usulü ile bir bucak başkanını aday gösterir. Bucak başkan adayı her semtte semt yöneticisini seçer. Halk semt yöneticilerinden istediklerini kendisi siyasi dayanışma sorumlusu yapar. Kendi semtin yöneticisini seçemez.

Bucak teşkilatı böylece demokratik olarak kurulmuş olur.

İl merkez bucağı halkın ilim temsilcileri tarafından oluşur. Devlet merkez bucağı halkın temsilcilerinden oluşur.

Başarırsa kuruluşta seçilen başkan olur.

Özel Hükümler

Madde 9- Devlet sanayi üretiminin beşte birini, iller tarım üretiminin onda birini, bucaklar bucak tüketiminin kırkta birini halktan vergi olarak alırlar, kamu görevlerini bunlarla yaparlar. Bu nispetler her kuruluşta değiştirilebilir. Suriye devleti beşte birleri değiştiremez. Suriye açık pazar olup Suriye vatandaşlarının ortak olduğu tüm işletmelerde faaliyet gösterirler. Vergisini alan devlet artık ithalat ve ihracata karışmaz. Suriye malları dünya pazarlarında serbest dolaşır, dünya malları da Suriye’de serbest dolaşır.

Suriye devletine geçmişte hizmet vermiş olan devletlerin Suriye’deki müktesep hakları korunur. Bu hakları hakemler tespit eder.

Hakemler

Madde 10- Çıkacak her türlü nizalar hakemler yoluyla çözülür. Hakemlerden birini bir taraf, diğerini diğer taraf seçer. İki hakem başhakemi seçerler. Hakemlerin aldığı kararlar kesindir. Hakem kararlarına hakemler nezdinde itiraz edilebilir. İlk karar bozulmaz, mağdur olanlara dayanışmaları tazminat öder.