Tarımda İlerilik Nasıl Sağlanacak?

1
Süleyman Karagülle
Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Yeryüzüne Güneş ışığı gelir ve bunlar ısıya dönüşerek tekrar uzaya gider. Bu arada canlılar bundan yararlanarak yaşarlar. İnsan da canlıdır, onlarla birlikte yaşar. Yani insanın varlığı güneşten gelen enerjiden yararlanmaya dayanır.

Ekonomide hedef gün/saattir. Bir saatlik çalışma ile kaç kişi bir günde yaşar. Bunu artırmak sanayinin gelişmesi ile sağlanır. Tarımda bu tanım yetmez ikinci bir hedef daha bulunur. Bir dönüm yerde yıl içinde kaç kişiyi yaşatacak ürünün elde edilebilmesinin belirlenmesi yani yıl/dönümün hesaplanması gerekir.

Demek ki tarımda gün/saat artırılması yetmemekte, bir de yıl/dönümün de artırılması gerekmektedir. İşçilik sonrası ortaklık döneminde tarımda ileriliğin sağlanabilmesi için başvurulacak araçlar sulama, seralar, koruma alanları ve ekimler şeklinde karşımıza çıkar.

Ekmeyi yani bitki örtüsünü değiştirmeyi insanlar on bin seneden fazladır bilmektedirler. Sulama ise daha sonra öğrenilmiştir. Sera ancak 20’nci yüzyılda sağlanabilmiştir. Ekim alanlarının korunması eskiden beri bilinmektedir.

Bu yazımda size yeni koruma şeklinden bahsetmek istiyorum.

10.000 dönümlük mera ve ormanlık alanlar çevrilir. Orada bulunan hayvanlar dışarıya çıkamazlar, dışarıdakiler de oraya giremezler. İstenilen hayvanlar tarım semti arazisi içinde bırakılır. Orada istenilen bitkilerin de çoğalmasını desteklenir. Bu çevirme başlangıçta ağaç sırıklarla yapılır. Sonra çevreye uygun ağaçları dikilir. Bunların gövde ve dalları çeper olur.

Bu arazi onar dönümlere bölünür, her aileye on dönüm orman ve mera yerleri verilir. Onlardan orasının ormanlık vasfının korunması hatta artırılması istenir.

Ormandan ilk önce şu şekilde yararlanılır.

Tüm orman bütün hayvanlara açık meradır. Herkes hayvanlarını salar. Çobansız olarak hayvanlar otlarlar. Akşamüstü ahırlara dönerler. Bunun için hayvanlara su ve tuz burada verilir. Yavruları varsa burada süt verirler. Yem de verilebilir. Hayvanların rahatlıkla dolaşmaları için ormana zarar vermeyen patika yollar açılır.
Semtte yem fabrikası vardır. Ormandan toplanan yapraklar ve otlar burada yem haline getirilir, kışın yeşillik olmadığı zaman bunlar hayvanlara verilir veya yem olarak satılır. Kişi getirdiği yeşilliğe göre kışın yem alır.
Hayvanların süt ve diğer ürünleri satın alınırken semt senetleri verilir. Bunlar tüccarlara takas usulü satılır.
Bazı yapraklar ve çiçekler, kökler veya dallar ormana zarar vermeyecek şekilde tüm köylüler tarafından nerede bulurlarsa temin edilir ve kooperatife satılır.
Bu birinci kullanış şekli dışında ikinci bir kullanış şekli daha vardır.

Ormanlar bölünmüştür buradan yalnız o ormana sahip olanlar yararlanabilir.

Ormanın ağaçları büyütülür ve ormanın ormanlık vasfını kaybetmemesi şartı ile ağaçlardan yararlanılır. Kökleri, gövdesi, dalları yaprakları, çiçekleri ve tohumları onun olur.
Arı kovanları konur, kovanlardan alınan ürünler onun olur. Yavrular serbest bırakılır, bulundukları yerden istedikleri yere giderler.
Buralarda uygun akarsular veya kaynak suları bulunursa balık havuzları yapılır ve bu havuzlarda elde edilen balıklar ortaklığa ait olur.
Dut ağaçları yetiştirilip ipekçilik de yapılabilir veya yörenin durumuna göre benzer başka üretimler de yapılır.
Bu suretle oluşan tarım semtinde güneş ışığından ve yağmur sularından son damlasına kadar yararlanma imkânı doğar.

Buradaki yatırımları yapmak için örnek olarak Yalova Teşvikiye Belediyesi, İstanbul Güngören Belediyesi ile kardeş yapılabilir. Oradaki halk buranın tesislerini kurar ve Teşvikiye’deki halk işletir: Güngören halkı kira payı alır.

Yüz lojmanlı işyeri apartmanlarının işyerlerinde de boş zamanlar değerlendirilir. Güngören işletmeleri buraya hammadde verip mamul madde alırlar. Bu sayede Güngören halkı savaş ve zelzele gibi durumlarda aç kalmaz.

Burasının ordu tarafından iyi kavranması gerekir.