Suriye Göçmenleri ve Kanun Teklifi

0
Süleyman Karagülle
Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

YABANCILARIN TÜRKIYE’DE ÇALIŞMASI ILE ILGILI KANUN TASLAĞI ÇALIŞMASI

Sermaye kurallar koyar, tüm insanlık koyun sürüsü misali onu uygular.

Bugün Türkiye’de belki dört milyondan fazla mülteci yaşıyor. Bunların vizeleri yok. Bunlar çalışıyorlar. Ücretlerin alıyorlar. Ülkemizin ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Ama vizesiz dolaşıyorlar.

İşçi mafyası var. Afganistan’dan alıyor, dağlardan ve ülkelerden atlatarak Türkiye’ye işçi getiriyor. Onlardan bunun için birkaç bin dolar alıyor. Burada çalışıyorlar, kazançlarını o mafyaya ödüyorlar.

Onlar da burada sigortasız kayıtsız çalışıyorlar. Kayıtlı ekonomiye geçemiyorsun. Çünkü onları sigortalı çalıştıramıyorsun. Kayıtlı ekonomiye geçmeyince muhasebe tutamıyorsun. Gelirin belli değil. Ortaklık kuramıyorsun. Çünkü ortağına hesap veremiyorsun.

Böylece bu ülkede muhasipler gerçek hesap tutmazlar, sadece maliyeyi nasıl kandıracaklarını yani bunun hilelerini ve metotlarını öğrenip uygularlar.

Gidin herhangi mağazadan bir şey isteyin. Fatura keselim mi diyorlar. %18 KDV kesme diyorsun. Çünkü %20 pahalıya mal ettiğin malı satamıyorsun. Mağaza olarak mecburen sen de hile yapıyorsun, sen de sahtekâr oluyorsun. Var olan devlet düzeni işte bu şekilde vatandaşları yalancılığa, sahtekârlığa ve rüşvete zorluyor.

Biz bunları 1960’larda yaşamaya başladığımızda önce bundan kurtulmak için kooperatif kurduk. Kooperatif otakları para ile ortak etmedi, mal ile ortak etti. Hesapları mal üzerinde yaptık. Sahtekârlıklara başvurmadan kooperatif içinde muhasebe sistemi oluşturabildik.

Yer/arazi/mülk alıyoruz. Satış değerini tam göstermek istiyoruz. Karşı taraf itiraz ediyor. Tapu memuru Belediye değerini istiyor. Buradaki rayiç bu değil, böyle gösterilmesi gerekir, aksi durumlarda teftişe tabi tutuluruz, tüm alıcılar ve satıcılar yanarı da ekliyorlar.

Biz de çareyi sözleşmelerde bulduk. Bir ortak alıyor. Sonra o ortak malı ortak olarak koyuyor. Satış ve alış vergileri ona ait oluyor.

Bu suretle çözümler bulunuyor. Biz kayıt dışılık ve kaçakçılık yapmıyoruz. Ortaklar ne isterlerse yapıyorlar.

Biz 1970’lerde partiyi kurduğumuzda bunları düzelteceğimizi vaat ettik.

Şimdi daha kötü durumdayız.

Meşru kayıtlar yapabilmemiz için daha başka yollar bulmak zorunda kalmaktayız.

Oysa biz kooperatif içinde bunun çözümünü çok basit olarak bulduk.

Yabancıların Türkiye’de çalışması ile ilgili kanun taslağı çalışması.

Madde 1- Bir kimsenin Türkiye’ye gelebilmesi için bir Türk vatandaşının ona kefil olması, Türkiye’de kalacak yeri temin ettiğini bildirmesi gerekir.

Madde 2- Türkiye’de çalışan ve yaşayan yabancılar bir kooperatif kurarlar. Türkiye’ye gelmek isteyen o kooperatife başvurur ve onun vizesi ile huduttan geçerler. Geçenlere hudutta geçici pasaport verilir. Türkiye’de o pasaport geçerlidir. Çıktığı zaman iade eder.

Madde 3- Türkiye’de çalışan yapancılar kendi kooperatiflerince sigorta edilir ve kendi ülkelerinin sigortalarında sigortalanırlar. Türk firmalarına kooperatif işçilik faturasını keser. Kooperatif firmalardan sigorta payını tahsil etmiş olur, işveren payını da tahsil eder.

Madde 4- Kooperatif ortağı olarak yabancılar Türkiye’de her işi yapabilirler ve kooperatife ortak olabilirler, kooperatif içinde her türlü mülk edinebilirler.

Madde 5- İşçilere ve yabancı firmalara Türk Lirası ödenir. Başka paralarla yapılan anlaşmalar geçersizdir. Kazançlarını Türkiye’den mal alarak götürmek zorundadırlar.

Madde 6- Yabancılar arasında veya yerli ile yabancı arasında çıkacak ihtilaflar hakemler yoluyla çözüler Hakemin birini bir taraf, diğerini diğer taraf seçer; başhakemi de hakemler seçerler. Hakemlerin verdiği kararlar kooperatif merkezinin bulunduğu mahkemelere tevdi edilir. İtiraz hakları vardır.

Böylece tüm yolsuzluklar ve rüşvetler ortadan kalkar.

CEVAP VER