Suriye Anayasası Nasıl Hazırlanır?

1
Süleyman Karagülle
Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

İLGİLENMESİ GEREKENLERİN İLGİLENMESİ DİLEKLERİMİZLE…

Türkiye, İran, Rusya, Fransa, ABD devletleri birer fon ayırırlar. Fona borç verirler. Bir anayasa hazırlanır ve Suriye’de uygulanır hal alır. Bu borcun iki mislini Suriye’deki bu uygulamayı bozmayacak şekilde tahsil ederler. Yüzde yüz kazanırlar. Kuramazlarsa bir şey almazlar. Bu rizikolu yatırmadır, almalıdırlar, faiz değildir.

İstanbul’da merkez kurulur. Çalışmalar internet üzerinden yapılır. Merkez sadece internetli yönetilir. Akevler bunu yönetmeye taliptir. Başarılırsa %5 payını alır. Başarılmazsa bir şey almaz. Bu %5’te pazarlık payı vardır.

Akevler’in “Adil Düzene Göre İnsanlık Anayasası” hazırdır.

Süleyman Akdemir’in de “İnsanlık Anayasası Kavramı” kitabı basılmıştır.

Bakanlıkları da içeren “GENEL HIZMETLER” (25 Hizmet) kitabımız da basılmıştır.

İsteyen bunlardan da yaralanır ve anayasayı hazırlar. Hazırlanan ANAYASALAR internette yayınlanır. İsteyen istediği dilde anlar.

Katılanlara; ‘kendi anayasanız dışındaki anayasalardan beğendiklerinizi seçin ve sıralayın’ denir. Böylece katılanlar anayasaları sıralarlar. Bir anayasanın aldığı sıraların tersleri toplanır ve o anayasanın telif derecesi bulunur. Telif edenlere bu dereceyi vermiş olurlar.

Herkesin telif listesi ile katılanları sıralaması ile oluşan telif listesi arasındaki sapmalar hesaplanır ve böylece telif sıralaması yanında takdir sıralaması da yapılmış olur.

Telif sıralamasında birinci gelen ile takdir sıralamasında birinci gelen kendilerine bir baş müellif seçerler. Böylece oluşan üçlü komite tüm teklif edilen anayasalardan uygun gördüklerini alırlar ve bir anayasa hazırlarlar. Son söz baş müellifindir. Diğer müelliflerden her biri hakemlere gidebilir. Hakem kararı ile başhakem azledilebilir. Yeni hakem seçip yeniden müzakereye başlarlar. Sonunda ANAYASA hazırlanmış olur.

*

Bölüşme şu şekilde olur:

Toplanan meblağın dörtte biri telif derecelerine göre bölüştürülür. Birinci 1 pay, ikinci 1/2 pay, üçüncü 1/3 pay alır. Bunların toplamı İslam miras hukukundaki avliye usulü ile bölüştürülür.
Toplanan meblağın dörtte biri takdir sırasındaki derecelere göre bölüştürülür. Birinci 1 pay, ikinci 1/2 pay, üçüncü 1/3 pay alır; bunların toplamı avliye usulü bölüştürülür.
Toplanan meblağın yarısı üç telifçi arasında eşit olarak bölüşülür.
*

Böylece ortaya çıkan anayasa tüm insanlığın Suriye’ye sunduğu anayasadır. Burada tabiidir ki en çok Suriyeliler katılırlar. O halde tüm insanlığın üzerinde uzlaştığı ve Suriyelilerin de bu uzlaşma içinde olduğu bir anayasa ortaya çıkmış olur.

Suriye hükümeti veya ilgili her hükümet de bu anayasaya karşı hakemlere gidebilir. Hakemlerin kararı son karar olur. Hakemlerin kararına karşı da hakemlere gidilebilir.

Allah’ın yeryüzündeki halifesi insanlıktır. Artık peygamber gelmeyecektir. Artık yeni kitap da gelmeyecektir. Allah’ın insanlığa bildirme yolu budur.

Bunun nereden ve nasıl bilindiği sorulabilir.

Kur’an, Zümer 18’de “Her söze kulak verirler ve en iyisine uyarlar.” der.

Bizler her söze kulak verir, en iyisini sıralama usulü ile bulur ve gerekmesi halinde sonunda hakemlere de gideriz.

Kur’an’da geçen “Allah ve resulüne itaat ederler” ifadesi bize göre hakemlik müessesesi için kullanılır. Demek ki hakem kararları ilahi kararlardır.

*

Adil Düzen size bunu önerir.

Türkler duymuyorlar, ilgilenmiyorlar!

Belki İranlılar ilgilenebilir, başkaları ilgilenebilir.

Bir de bakmışsınız Putin ilgilenir ve önerimizi değerlendirir.

1 YORUM

  1. Adamlar Türkiyeyi mubatap almıyor, sen akevler talip diyorsun. Ne Rusya, ne ABD, nede İran Türkiyenin ihya olmasını istemez. Şimdilik bir kaç operasyona izin veriyorlar (kendi çıkarları için) Çıkarlar çatıştığı zaman Türkiyenin Suriyedeki varlığını hiçbir şekilde kabul etmeyecekler. Allahu alem savaş kapıda olacak. Gaybe indallah.

CEVAP VER