Her Şeye Rağmen Ümitliyiz… Nasıl?

0
Süleyman Karagülle
Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Şimdiye kadar olanlar olmuştur. Her olan iyidir. Allah izin verdiğine göre öyle olması gerektiği için olmuştur. Bu sebepledir ki biz kimseyi suçlamıyoruz. Neden böyle yaptınız demiyoruz. İyi ki yaptınız. Gerçekleri görmek gerekir.

Bugün Türkiye beş veya dört büyükler seviyesinde değildir ama bugünkü Avrupa devletleri seviyesindedir. Beş büyükler şimdilik bizden ileridedirler ama diğer devletlerle eşitiz. Almanya, Fransa ve Japonya kadar büyük devletiz.

Bu duruma gelmemizde yarım asırdan fazladır gösterdiğimiz çabalar sonucu ulaşmış bulunuyoruz. Bunda Ak Parti’nin payı diğerlerinden az değildir.

Şimdi ne yapmamız gerektiği üzerinde durmamız gerekir.

SORUNLARIMIZI NASIL ÇÖZECEĞIZ?

Önce Türk Ordusunu yıpratacak en küçük bir davranışımızın olmaması gerekir. Ordumuz çok başarılı bir durumdadır. Çatlak ses çıkmamalı, Ak Parti de bu konuda hassas olmalıdır. Şu ilke kabul edilmelidir. Millî Savunma Bakanları orgenerallerden seçilirler ve başkan yardımcısı olurlar. Muhterem cumhurbaşkanımız bunu yapmalıdır. Ordumuzun itibarını iade etmeliyiz. Emekli olmuş veya tevbe etmiş kovulmuş subaylar orduda yeniden istihdam edilmelidir. Bugün artık bedenler değil beyinler savaşmaktadır. Askeri beyinleri israf etmemeliyiz. Suçlu olan cezasını çektikten sonra yeniden orduda istihdam edilmelidir. Ordu barışta üretici olmalıdır. Örneğin kanal projesine ordu da katılabilmeli, kamyonları ve hafriyat makineleri ile kanal vakfında payı olmalıdır.
Dış siyasette komşuların iç işlerine karışmamalıyız. Sorunları hep hakemler yoluyla çözmeliyiz. Erdoğan’ın Esad’ı mahkûm etme yetkisi yoktur. Kimse kimseye katil diyemez. Esad kendi ülkesinde ne yaparsa yapsın, başkan olduğu müddetçe meşrudur. Biz bize hicret edenlere sahip çıkarız. Hicretlerine izin vermezse oraya girer onları çıkarırız. Ama ona emredemeyiz. Eğer sorunumuz varsa tahkim/hakemler yoluyla çözeriz. Kendisine de sorunları tahkim/hakemler yoluyla çözmesini tavsiye ederiz. Türk dış siyasetini bilenlerden yararlanmalıyız. Bu arada İran’la aramızı açmamalıyız. Etkin güçlerle de barışçı ilişkiler kurmalıyız. Rusya, ABD, Çin ve Avrupa Birliği ile şimdi olduğu gibi barış içinde olmalıyız. Birinin uydusu haline gelmemeliyiz. Onlar bize bazı uygulamalar yapsa bile biz onlara mukabele etmemeliyiz. Yöneticilerin yaptıkları hatalardan dolayı halkı ezmemeliyiz. Gümrükleri kaldırmalıyız. Vizeleri kaldırmalıyız. Ülkemize gelen herkes iş yapabilmeli, vergisini ödeyen herkes yerli-yabancı herkes, malını istediği yere götürebilmelidir.
Yap-işlet-devret modelini ORTAKLIĞA çevirmeliyiz. Yeri biz verelim, istimlak bedellerini biz ödeyelim. Malzemeyi dışarıdan getirsinler, yabancı işçileri çalıştırsınlar. Sonunda tesisler ortak olsun, kârdan değil gelirden bir pay sermaye sahibinin, bir pay da devletin olsun. Bu ortaklık sonuna kadar devam etsin. İşletmelerin hisse senetlerini çıkaralım, istediği kadar senedini satabilsin, isteyen alabilsin. Yeryüzü insanlığındır. Biz Çanakkale köprüsünü yapamıyorsak başkalarının yapmasına mani olamayız. Sadece biz de pay sahibi oluruz. İşletmede bizim kanunlarımız geçerli olur.
Yap-işlet modeli kadar önemli bir sıkıntı da dış borçlardır, bu sorunu da çözmeliyiz. a) Dış borç dolar borcu olmamalı, altın bonosu borcuna çevrilmeli, altın bonosu da TL ile alınıp satılmalı; böylece dış borç iç borca çevrilmiş olur. Pay senetlerine faiz değil kredileşme ilkesi uygulanmalıdır. b) Borç nakit borcu yerine mal borcuna çevrilmelidir, faiz yerine selem farkı ödenmelidir, vadesinde ödenmeyen mallar için taşınmaz teminat olarak gösterilmelidir. c) Borç iştirak borcuna çevrilmelidir, işletmenin sermaye ortağı kabul edilmelidir. Ürünü satar kredileşme ilkesi içinde müddetler ayarlanır. Hammadde verir bekler, mamul madde veririz biz bekleriz. Alacağı bizde teminat olur. d) Taşınmazların hisse senetlerini alırlar ve kira payından yararlanırlar. Buna razı olmayanlar için borcu başkasına devreder, o faiz borçlusu olarak kalır. Bu Çin gibi devletle olabildiği gibi Koç gibi firmalar da olabilir.
Bu dört sorun acilen halledilmesi gereken sorundur. Çözümler de bunlardır.

Böyle sorunlar yoktur diyecek varsa, benim çözümlerimden daha iyi çözümü varsa yazsın da öğrenelim. Kendisine dua ederiz, sağlık dileriz.

CEVAP VER