İlim ve Varsayım

1
Süleyman Karagülle
Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

İlim demek varsayım demektir.

Dünya Güneş etrafında 365,35 günde döner, böylece yaz ve kış olur.

Bu varsayımdır. Her yılın başında bu varsayım gerçekleşir.

Bu varsayım şöyle bir varsayıma dayanır.

Güneş gökteki 12 burçtan geçerek eski yerine gelir. Bunu gözlemledik. Güneşteki yeri tespit etme mümkün değildir ama gece yarısındaki yer tespit edilir. Böylece gökteki hareket dolaylı olarak tespit edilir. Buraların gölgeleri tespit edilerek saniyenin 60’ta birinden fazla inceliklere göre haritası yapılır. Güneş’in yörüngesi izlenerek saniyenin 60’ta birinden daha hassas hareketi izlenebilir. Sonunda Yer’in dönüş hızı belirlenir.
Şimdi havalar soğuktur ama 6 ay sonra çok sıcak olacaktır. Bu da ikinci varsayıma dayanır. Çünkü güneş ışığı dik hale gelir.
Doğal olaylarda böyle olduğu gibi sosyal olaylarda da bu böyledir. Onun da varsayımları vardır ve onunla ilgili de gelecekte şu olacaktır deme imkânı mevcuttur. 1960’dan önce yazdığım bir makalede sosyal olayları tahlil ederek Rusya (SSCB) sosyalizminin liberalizme, Amerikan (ABD) kapitalizminin sosyalizme dönüşeceğini yazmıştım.
Bu sonucu nereden elde etmiştim?

İbn-i Haldun, Durkheim, Marks’ı okudum ve onların varsayımlarını kavramıştım.

Sonra Kur’an’ı esas alan varsayımlar koymuş, o varsayımlarla olacakları belirtmiştim.

Varsayımlar seneyi belirlemiştir.

Sovyetler 30 sene sonra yıkılmıştır; şimdi liberalizme gelmiştir.

ABD de şimdi sosyalizme geçmektedir.

Sosyalizmin tarafını şöyle yaparız. Eğer paraya devlet hâkimse o devlet fiilen sosyalisttir. Çünkü istediği zaman parayı piyasadan çeker, kriz olur. Herkesin elindekilerini devlet alınca iş bulamadıkları için de herkes devletin işçisi olur.

Sosyalistlerde vergi yüzdesi %50’linin üzerindedir, işçi çalışır ücretin yüzde 50’si devletin eline geçer.

Kapitalistlerde bu %50 Sermaye’nin eline geçer, yarısını devletle paylaşır.

Sermaye’nin ödediği vergi kârından fazla ise buna “sosyalizm”, kârından azsa ona da “kapitalizm” diyebiliriz.

Bugün ABD’de her ikisi sosyalizm olduğunu gösterir. Bugün resmen sosyalist değildir ama Sermaye ile savaştadır. Kim galip gelecektir? Varsayımım doğru ise devlet hâkim olacak, ABD sosyalist bir ülke olarak belki birkaç asır yaşayacaktır.

Asıl sosyalizme geçme nedeni faizli sistemin çalışamaz olmasından dolayıdır.

Bugün işyeri işçiden daha fazladır. Bundan önce boş işçi vardı, iş arıyordu. Faizli Sermaye bunları çalıştırıyor ve elde ettiği fazla emekle kendisine yatırım yapıyordu. Ama şimdi yapamıyor. Savaş (dünya savaşı ya da bölge savaşı) da çıkaramıyor. Böylece buralarda artık faizli sistem yerine kayıt dışı ekonomi hâkim olmaktadır.

El konulacağını bilen halk yarısını gömü hâline getirmektedir.

O halde nasıl Sovyetler yıkıldıysa, ABD de bir gün sosyalizme geçecektir.

Azıcık ekonomi üzerinde çalışılsa bunu görmemek için bir sebep yoktur.

1970’lerin sonlarına doğru o zamanın dört liderine mektuplar yazarak yeni anayasa yapmalarını önerdim. Israrla, eğer yapmazsanız 1980 müdahalesini bekleyin dedim. Bu varsayımım da ilmi yasalara dayanmaktaydı. Bir iki sene geçmeden 1980 müdahalesi oldu.

Demek ki sosyal ilimlerde de varsayımlar vardır.

Varsayımları kurarsınız ve geleceği okursunuz.

Gülen’e de Erbakan’a da defalarca siyasetle ve dinle bu işin başarılamayacağını, ilme göre kurulacak ekonomi ile ancak inkılap yapılabileceğini söyledim.

Varsayımım doğru çıkmadı mı?

1970’lerin sonlarında siyasi liderlere yazdığım beş siyasi mektubu Akevler Dergisi’nde her zaman okuyabilirsiniz.

1 YORUM

  1. Sn Hocam, arama motorları sayesinde bu devirde bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı. Vergi yüzdeleri olarak değindiğiniz %50 lik miktarları oldukça fazlaca bulduğum için duruma bir bakayım dedim. ABD’deki şirketlerin vergi oranları %35 idi, Trump bunu %21 e indirdi. Rusyadaki durum da bundan pek farklı değil; %20 civarında. Rusyada komunizm “Din afyondur” deyince insanların iradesin esir alındı; vodka yudumlayan ruhsuz robotlara döndüler. İnsanları pasivize olunca-sistem laçkalaştı. Ekonomide felaket derecede geri kaldıklarını anlayınca Batı standardlarını esas aldılar ki bu delisine bir rekabetle üretim ekonomisine dayanıyor. İç pazar ve Dünya pazarı için kaliteli üretim yapan kazanıyor. Kollektif kaliteli üretim esastır. Erbakan’ın fabrika yapan fabrika fikri tatlı hayaldi. Çok çalışarak çekirdek bir sermaye oluşturamazsan üretim birimlerini çoğaltamazsın. Kooperatif fikri iyidir, iyi (şeffaf yönetilen) ortaklıklardan ortaya çıkan ‘para’yı carcur etmeden devamlı yeni yeni üretimlere kaydırabilirsen başarılı olmaması için bir sebep yok. Kollektif çalışmak, dişi sıkmak şart.

    Çin’i en fazla kalkındıran ABD ve AB’dir. Bunun sebebi fason işçiliğin ucuz olmasıdır. Çin Komunist Partisi ABD-AB kapitalizmini kullanarak, üretim kalitesini bir anda dünya standardlarına çıkarmayı başarabildi. Öğrendiğim kadarıyla bizde bunu Özal denemiş. “AB’ye bu kadar yakınız, gelin hepbirlikte şu ülkemizi AB’nin ucuz iş gücü haline getirelim” demiş. Ancak bizim solcu-sosyalist-ulusalcı geçinen tipler “Özal, insanımızı köleleştirecek-sömürgenleri ülkeye bizzat davet ediyor” havalarında şiddetle itirazlar etmişler. Türkiye bu büyük fırsatı kaçırdı. Çin ise balıklama daldı. Çin’in komunist partisindeki emsallerinden kat be kat salaktır bizim şu solcu-entel-sosyalist-ulusal geçinenler…. Bize de gelebilecek teknik bilgiye dayalı fason üretim (know-how) ile ülkemiz üretim konusunda büyük bir hamle yapabilirdi. Üretim disiplinin kaliteli üretimin ne olduğunu yakından görebilir her konuda kalifiye hale gelirken, Türkiyenin kendi halindeki tıkır-mıkır şartlarında kazanabileceğinden çok daha fazla kazanabilirdi. Bu ülkede bir ekonomik ve teknik devrim etkisi yapabilirdi. Ama olmadı bu solcu-sosyalist-ulusalcı geçinen takozlarımız sayesinde (“asıl kripto bunlardır” dense yeridir!). Kapitalizmin tabiatında olan “daha fazla kar etme hırsı ve daha az vergi ödeme ve taktiği” komunist bir ülke olan Çin’i ihya eden en büyük faktördür. Biz uyumağa devam ederken, Çinlilerin gözleri açıldı, dünyaya üretmedikleri hiçbir şey yok. ABD şimdi Çin’den çekinir hale geldi.

CEVAP VER