AK Parti’nin sorunu sadece ‘metal yorgunluğu’ mu?

  0
  Mehmet Ocaktan
  Karar

  AK Parti genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özellikle 16 Nisan referandumu sonrasında, parti içinde ‘metal yorgunluğu’ konusunu sistemli bir şekilde dillendiriyor ve kapsamlı bir değişim ihtiyacının altını çiziyor.

  Kuşkusuz 16 yılın 15 yılında fiilen icraatın başında olan bir siyasi hareketin metal yorgunluğuna uğraması, hatta belli ölçüde yıpranması doğaldır. Çok doğal olarak böyle durumlarda teşkilatlarda köklü değişimlere gitmek, yorulanları dinlendirmek partide bir iç dinamizmin sağlanması açısından ilk akla gelen çarelerden birisidir. Ancak bu kez keskin bir şekilde dillendirilen değişim mesajında sanki bir acelecilik ve tedirginlik var, bu önemli.

  ***

  Oysa AK Parti’nin 16 yıllık siyasi hayatına baktığımızda, her dönemde değişim rüzgarlarının estiğini ve benzer iç değişimlerin hep yapılageldiğini görmek mümkün. Ama öyle anlaşılıyor ki parti içi değişim ihtiyacı, bu kez çok önemli bir zarurete binaen yapılmak durumundadır. Çünkü 2019 seçimleri AK Parti açısından, kelimenin tam anlamıyla bir milat niteliği taşımaktadır. Bu yüzden de toplumdaki motivasyonu yükseltecek bir rüzgar estirebilmek için değişim algısına şiddetle ihtiyaç var.

  Bir kere yüzde 50+1 almak gibi rakamsal bir mecburiyet var. Ve doğal olarak bu durum partideki stresi de katlayarak arttırıyor. Esas itibariyle ‘değişim’ söylemini tetikleyen de partiyi dipten tepeye kadar kuşatan bu 2019 stresidir.

  Yanlış bir algı oluşmaması için bir gerçeğin altını çizmekte yarar var, partideki bu değişim ihtiyacı teşkilatların başarısızlığından, yani seçimlerde çok kötü sonuçlar aldıklarından kaynaklanmamaktadır. Zira ortada bir başarısızlık yok, tam aksine seçim zaferleri var. Bunun için en yakın ve somut örneklere bakmak yeterli olacaktır. 1 Kasım genel seçimleri (yüzde 49.5) ve 16 Nisan referandumu… (yüzde 51.41)

  Sonuç itibariyle bizzat genel başkan, partinin toplum nezdinde bir yıpranmışlık, yorgunluk algısı oluşturduğunu görmüş olmalıdır ki doğrudan müdahale etme gereği duymuştur. Ancak burada esas önemli mesele; acaba sadece teşkilatlarda mı bir yorgunluk vardır, yoksa AK Parti’nin kuruluş felsefesiyle topluma deklare ettiği evrensel standartlardaki özgürlükçü, demokrat ve değişimci söylemin pırıltısı mı azalmıştır, bunu iyi analiz etmek gerekiyor.

  Yazının devamı için