gençliğimize – gençlerimize

  0
  Osman Akkuşak
  Yeni Şafak

  Okuyan ve okumayan her evlâdımız, kendine, ailesine ve milletine karşı vazifelerini yerine getirebilmek için:

  kendini yetiştirmekle mükelleftir.. (yükümlüdür)

  kendini yetiştirmek için de, yirminci yüzyıl içinde milletimize ait kültürümüzün, inanç ve aksiyon dünyamızın rehberi ve temsilcisi olan fikir ve ilim adamlarımızın aşağıda listesini verdiğim eserlerini okuması ve hazmetmesi gerekmektedir..

  hepsini okumaları elbetteki mümkün olmayabilir.. esasen bu eserlerin yazıldığı zamanla bugünün şartları arasında büyük farklar vardır.. ancak sosyal, iktisadî ve politik hadiselerin tâbi olduğu kanunlar ve problemler hakkında yapılan incelemeler, her devire ışık tutacak işaretleri ve özellikleri ihtiva eder..

  gençlerimizden her birisi, mesleğini ve merak ettiği konuları ele alan eserleri tespit edip onlardan faydalanmaya bakmalıdır.. hatta bugünün akademisyenlerinin mensup oldukları branşla ilgili eserleri tetkik ve mukayese alanlarına dahil etmeye çalışması iktiza eder..

  şimdi bu önemli eserleri ve müellifleri kaydediyoruz:

  prof. mümtaz turhan: (1908–1969)

  kültür değişmeleri (1951) – maârifimizin ana dâvaları ve bazı hal çareleri – batılılaşmanın neresindeyiz – üniversite problemi – toprak reformu ve köy kalınması – atatürk ilkeleri ve kalkınma (1965).

  prof. ali fuad başgil: (1899 – 1967)

  esas teşkilât hukuku dersleri (1934 – hukukun ana meseleleri ve müesseseleri  (1946) – demokrasi ve hürriyet (1949) – din nedir, din hürriyeti ve laiklik ne demektir? (1954) – türkiye’de siyasî rejim ve anayasa prensipleri (1957) –demokrasi yolunda (1961) – 27 mayıs ihtilâli ve sebepleri (1966) – gençlerle başbaşa (1959) – türkçe meselesi (1960) – cihan sulhu ve insan hakları (1962) – vatandaş hakları ve bunun teminatı, seçim sistemimizin kıymeti ve eksiklikleri – vatandaş hak ve hürriyetleri ve anayasamızın eksiklikleri

  prof. erol güngör

  islâmın bugünkü meseleleri – islâm tasavvufunun meseleleri – sosyal psikoloji – kelamî (verbal) yapılarda organizasyon (1965) – şahıslararası ihtilâfların çözümünde lisanın rolü (1970) – değerler psikolojisi üzerinde araştırmalar (1978)

  nureddin topçu:

  sosyoloji – mantık – millet mistikleri – ahlâk nizamı – bergson – büyük fetih – iradenin dâvası: devlet ve demokrasi – isyan ahlâkı – islam ve insan – mevlânâ ve tasavvuf – kültür ve medeniyet – reha – mehmed âkif – türkiye’nin maarif dâvası – taşralı – varoluş felsefesi (hareket felsefesi) yarınki türkiye – amerikan mektupları (düşünen adam aramızda)

  hasan basri çantay:

  Yazının devamı için