Hukukun üstünlüğünde çok fazla geri düştükKaynak: Hukukun üstünlüğünde çok fazla geri düştük – Esfender KORKMAZ

  0
  Esfender Korkmaz
  Yeniçağ

  Dini bayramlar, insanlar arasında dayanışmanın artmasına, küskünlerin barışmasına ve iç huzurun artmasına destek olur. Böyle olmasını umuyoruz…

  Ancak bunu önce siyasi iktidarın düşünmesi ve altyapısını oluşturması gerekir. Zira iç huzur da ülke için gerekli, siyasi, sosyal ve ekonomik ortamı yaratmak veya tersi tamamıyla siyasi iktidarın görevidir.

  Bu görevlerin başında da, hukukun üstünlüğü gelir… Hukuk ihlallerinin olduğu, yargının bağımsızlığının tartışıldığı hiç bir ortamda güven olmaz, güven olmayınca da iç huzur olmaz.

  Türkiye’de hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını bizim yorumlamamız yetmez… Çünkü bizim yorumumuzda siyasi, ideolojik eğilimlerimiz de etkili olur.

  Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar, tarafsız sivil toplum örgütleri bu değerlendirmeyi, ülkeleri de karşılaştırarak daha objektif yapmaktadır.

  Daha da önemlisi, Türkiye için yatırım projesi olan yabancılar, bu örgütlerin bilgilerine bakarak karar veriyorlar.

  Dünya Adalet Projesi (The World Justice Project- WJP) hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi amacıyla dünya çapında çalışmalar yürütüyor. Her yıl düzenli olarak yayınladığı ve bizim ülkemiz için Barolar Birliği’nin de destek verdiği Dünya Hukukun Üstünlüğü Küresel Endeksinde Türkiye her yıl daha düşük bir sıraya geriliyor. Söz gelimi 2014 yılında dünyada endekse giren 99 ülke içinde 59. sıradaydı. Yani endekse giren ülkelerin yarısından daha iyi durumda idi. 2015 yılında 21 sıra geriledi ve 102 ülke içinde 80. sıraya düştü. 2016 yılında ise 113 ülke arasında 99. sıraya geriledi.

  Özetle hukukun üstünlüğü endeksinde 2013 yılından beri hızlı kan kaybettik.

  WJP hukukun üstünlüğü endeksinde dikkate alınan dört ilke şöyledir:

  Kaynak: Hukukun üstünlüğünde çok fazla geri düştük – Esfender KORKMAZ

  Yazının devamı için