“İsrail’i bir “devlet” olarak ‘tanıma kararı’ geri alınmalıdır!”

  0
  Adnan Öksüz
  Milli Gazete

  Ceza Hukuku Profesörü İzzet Özgenç diyor ki; “Ortadoğu’daki sorun, Kudüs’ün İsrail tarafından başkent ilan edilmesi sorunu değildir. Asıl sorun, “İsrail” adıyla bir meşru devletin varlığı sorunudur. İsrail, sınırları milletlerarası hukuka göre belirlenmiş olmayıp, işgal ve yayılma esasına göre oluşturulmuş bir ‘haydut devlet’tir. Başka bir ifadeyle, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortadoğu karakoludur. Bir “devlet” olarak tanınmış olması ve başta Birleşmiş Milletler olmak üzere pek çok uluslararası örgüte “üye” olarak kabul edilmesi, İsrail’e meşruiyet kazandırmamaktadır.”

  * Ceza Hukuku Profesörü İzzet Özgenç diyor ki; “Buna rağmen, halkı Müslüman olan ülkeler gibi Türkiye tarafından da bir “devlet” olarak tanınmış olması karşısında, İsrail’le ilgili sorunların milletlerarası hukuk kuralları çerçevesinde bir çözüme kavuşturulması gerekir. Milletlerarası hukuk alanında bu konuda pek çok çare bulunmaktadır. Bu çarelerden biri de, İsrail’i bir “devlet” olarak ‘tanıma kararı’nın geri alınmasıdır.”

  * Ceza Hukuku Profesörü İzzet Özgenç diyor ki; “İsrail’e karşı Milletlerarası hukuk çarelerine başvurulmadan, ceberut ve işgalci uygulamalarına karşı salt “kınama” ve “lanetleme” mesajı yayımlamakla, ancak halklar kandırılmış olur veya halkların kandırıldığı zannedilir.”

  * Ceza Hukuku Profesörü İzzet Özgenç diyor ki; “Filistin topraklarını işgal eden bu haydut örgütlenmesi “devlet” olarak tanındıktan sonra, bu “devlet”in başkentinin nere olacağı, kendi iç hukuk meselesi olur.”

  *  Ceza Hukuku Profesörü İzzet Özgenç diyor ki; “Milletlerarası hukukta başkentin tanınması diye bir kavram veya kural söz konusu değildir. Kudüs’ün doğusunun Filistin’in başkenti olduğunun veya olması gerektiğinin ileri sürülmesi, batısının İsrail’e ait olduğunun kabul edildiği anlamına gelmektedir. Bu da söz konusu haydut “devlet” in tanınmaya devam edeceği anlamına gelmektedir.”

  ***

  İzzet Özgenç hoca ile dün sohbet ettim, konuştum…

  İzzet hoca şu dikkat çeken notu da ekledi; “Bugüne kadar tanınan bir devlet kararının geri alınmasının örneği yok. Ama bu olmayacağı/olamayacağı anlamına da gelmez…”

  Şunu da iletmiş olayım; Özgenç, bu tespit ve değerlendirmeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da bir “bilgi notu” olarak takdim etti…

  ***

  Prof. Dr. İzzet Özgenç’in görüşleri böyle…

  Sahi, bir anda onlarca devletin bu yönde bir adım attığını düşünebiliyor musunuz?

  BU FOTOĞRAFTAKİ EKSİK NE?

  Yazının devamı için