“KHK henüz kanuni değil”

  0
  Muharrem Sarıkaya
  Habertürk

  SON çıkan iki OHAL KHK’sının diğerlerinden oldukça farklı yanı var.

  Daha öncekiler disiplin, idari cezalar ve durumlarla ilgili düzenleme getirirken, 693 ve 694 sayılı KHK’lar “suç ve ceza” da yarattı.

  Yani doğrudan yasama organı TBMM’nin görevini üstlendi…

  Bunları da Anayasa (38) ve Türk Ceza Kanunu’nun (2) hükümlerindeki aykırılığa rağmen yaptı.

  TCK ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) da arasında bulunduğu yasalarda hem suç, hem de ceza yarattı.

  Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararları ortada dururken, yeni iki OHAL KHK’larına kim, nereye, nasıl itiraz edebilir?

  Kanunların hazırlanmasında emeği geçmiş eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Anayasa’nın 38’inci maddesinin, “Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konur” hükmünü anımsatarak soruma yanıt verdi.

  KHK ile idarenin TBMM’nin görevini elinden aldığını, suç ve ceza ihdas ettiğini belirtip ekledi:

  “KHK ile ceza ve suç oluşturulamaz, bu Anayasa’ya aykırı; AYM de Anayasa’ya aykırılığa bakamam diyemez…”

  Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı’na KHK çıkarma hakkının verildiğini, ancak bu hakkın uygulanmasının 2019 sonrasına bırakıldığının altını çizen Türk, KHK’nın MİT ile ilgili düzenlemesinin de bu nedenle yeni Anayasa’ya aykırılık içerdiğini söyledi.

  OHAL döneminde çıkarılan KHK’ların “OHAL’i gerekli kılan hallerle ilgili olması gerektiğini” de anımsattı.

  Yazının devamı için