‘Limuzin solu’na binmek…

  0
  Hasan Bülent Kahraman
  Sabah

  Yeterince şaşırtıcı değil mi?
  Sol partilerin tabanında olması ‘gerektiği’ varsayılan kitleler sağ/ muhafazakâr partilerintabanına kayıyor.
  Sol partiler elitlerin, varsılların, beyaz yakalı, kentli kitlelerin partisine dönüşüyor. Liberalsağ partiler eriyor. Radikal sağ yükseliyor.
  Hepsinden önemlisi, hazini, vahimi demokrasi artık kitleler için bir şey ifade etmiyor.
  Popülizm yükselişte…
  Bütün bunların altında yatan neden nedir diye düşünüyoruz.

  ***
  Biri pratik, diğeri kuramsal iki neden öne süreyim.
  Pratik neden 2008 krizidir.
  1979‘da başlayan neo-liberal, Yeni Sağ politikalar 2008‘de büyük krizini yaşadı. Sınırsız büyüklükte bir kitle, dünyanın her yerinde o krizden etkilendi.
  Krizin büyüklüğü kestirilemedi. Yahut bilinmek istenmedi. Neticede, AB de ABD de bu krizden etkilenerek çöktü.
  Tıpkı 1930’lardaki büyük yönetim ve ekonomi krizlerinin sağ radikal partileri doğurması gibi bu kriz de şu bahsettiğim Radikal Sağı meydana getirdi, güçlendirdi.
  Soldan beklenen tepki radikal sağa kaydı.
  Trump, Fillon, May budur.

  ***
  Şimdi gelelim sol erimenin kuramsal yanına.
  Her şeyden önce şu sözü edilen ‘gerçek sonrası‘ (post-truth) dönemi bir boş laf değil. Ona bağlı olarak ortaya çıkan başka kavramlar da var, hepsi birbirine bağlı. Buna yıllar önce post-entellektüel dönem demiştim.
  (O adla bir de kitap yazmıştım: Post Entellektüel Dönem ve Edebiyat.) Bugün çok daha somut o oluşum.
  Popülizmin radikal sağla birleştiği her dönemde bu anti-entellektüel yaklaşım kendisini gösterir. Trump bu gerçeği sonuna kadar kullanıyor, bütün demagojisiyle birlikte.
  Oysa sol, gerçeğin hem evrensel olduğuna hem de kendisinde toplandığına inanıyordu.
  Sol, elitist hatta buyurgan bir model içinde kendisini temellendiriyordu.
  Lenin tarafından geliştirilen sol parti modeli bu anlayışa dayanıyordu. Onun tabiriylepartinin ‘demokratik merkez‘i karar alacak (gerçeği belirleyecek), parti de bunu tepedenaşağıya indirecek, toplumsallaştıracaktı.
  Bugünün dünyası bu kadar şematik ve böyle örgütlü bir yapıyı kabul etmiyor, kaldırmıyor. Çok daha yatay ve doğrudan örgütlenme modelleri geçerli artık. Bu sol partileri dağıtan en önemli unsur.

  Yazının devamı için