Merkez bankalarının çıkmazları

  0
  Yaman Törüner
  Milliyet

  Mohamed A.El-Erian, Şehirdeki Tek Oyun (The Only Game in Town) isimli kitabında, Merkez Bankalarının karşılaştığı 4 büyük zorluğu, aşağıdaki gibi açıklanıyor.

  1- Hükümet-lerin büyüme politikalarına uyum sağlamak: Bu esneklik normalde “kaliteli hükmetmeyi” gerektirirken, aynı zamanda da kaçınılmaz olarak belli çıkar gruplarına hizmet eden ekonomik katılıkların giderilmesini içeriyor.

  2- Hükümetlerin harcama istekleri ile harcama kapasitelerinin örtüşmemesi:Brown Üniversitesi’nden Mark Blyth bunu “yapamazsın, yapmayacaksın, yapmamalısın” sendromu olarak tanımlıyor.

  Borçluluk kısır döngüsü

  3- Aşırı borçluluk ve sürekli borç ötelemeleri: Aşırı borçluluğun üstesinden gelmenin dört yolu vardır. Bunların en iyisi ekonomik büyümedir. Ekonomik büyüme, borçluların -ister ülkeler ve şirketler, ister bireyler olsun- çalışıp borçlarını öderken, bir yandan da mevcut yaşam koşullarını korumaları ve geleceklerine yatırım yapmalarına imkan verir. Ancak, bu yarayı uzun süre tedavi etmeyip enfeksiyon kapmasına gözyuman yönetimler için, artık böyle bir seçenek söz konusu değildir. Bunun yerine, Yunanistan’da gördüğümüz gibi (2000 öncesi bizde de görüldüğü gibi), aşırı borçluluk durumu, yetersiz büyümenin aşırı borçluluğu daha da artırdığı, aşırı borçluluğun da büyümeyi baltaladığı bir kısır döngüye dönüşebilir. Dahası, likidite ve borç ödeme gücüne ilişkin zorluklar iç içe geçer ve çözümü daha da zorlaşır.

  4- Doğru yaklaşımları bulmak: Bu problemi çözmede en büyük yardımcı, üyelik yapısı anlamında evrenselliğin yanı sıra yetenekli kadrosuyla, önemli düzeyde uzmanlığıyla ve denetimiyle IMF’dir. Fakat, IMF’nin rolü, üye ülkelerin reformlar, hatta küçük reformlar üzerinde bile anlaşmaya varamıyor olması nedeniyle kısıtlanıyor.  Böylece de kurum, etkinliğini, meşruluğunu ve itibarını alıp götüren bazı feodal uygulamalarla zor durumda kalmayı sürdürüyor.

  G grupları

  Yazının devamı için