Refah toplumuna çok uzağız

  0
  Esfender Korkmaz
  Yeniçağ

  Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 717 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 847 TL olarak belirlendi.

  Türkiye’de asgari ücret 1404 lira, en düşük memur maaşı ise 2900 lira. Bu demektir ki asgari ücretle çalışanlar açlık sınırında, memurların önemli bir kısmı da yoksulluk sınırında yaşıyor.

  Hükümetin ve ekonomi yönetiminin, Gayri Safi Yurt İçi hasılada (GSYH)  geçmişteki yüksek büyüme oranlarına dikkat çekmeleri ve bu sene de yüzde 5.5 büyüme ile övünmeleri, işçi ve memurun açlık ve yoksulluk sınırında kalmasıyla büyük bir çelişki yaratıyor.

  Aslında, dünya gelir meselesini çoktan geçti. Halkın ve çalışanların refah meselesini tartışıyor. Refahın da yalnızca büyüme ve reel gelir artışı ile  sağlanamayacağı, kalkınmada insan hakları, demokrasi, sağlık, eğitim, kültürel tatmin gibi, kalkınma göstergelerinin önemli olduğu açıktır.

  1- Dünyada mutlak gelir dağılımı yoktur, olmadı. Ancak refah için gelir dağılımındaki bozukluğun kamu vicdanını rahatsız etmemesi gerekir. Kamu vicdanının kabul edeceği adalette bir gelir dağılımının sağlanması gerekir.

  GSYH’da büyüme nüfus artışının üstünde ise Fert Başına Millî Gelir artar. Fert başına gelir artışı kalkınmayı ve refah seviyesini göstermez. Önce bakılması gereken GSYH’daki büyüme fertlerde gelir artışı yaratıyor mu?

  GSYH’da büyüme, her zaman topluma yansımaz. Söz gelimi Türkiye’de işçi ve memura, enflasyon kadar düzeltme yapıldı ve fakat büyümeden pay verilmedi.

  Ya da, GSYH’da büyüme toplumda çok dar bir çevreye gidebilir. Büyüme topluma gelir artışı ve refah artışı olarak yansımaz. Katar ve Suudi Arabistan’ın büyümesi petrol ihracatına dayanıyor. Ancak petrol gelirleri de emir ve kral ailelerine gidiyor. Oysa ki Katar’da kağıt üstünde 2017 için ortalama fert başına gelir 129 bin 726 dolardır.

  Bu durumu çarpıcı bir örnekle açıklayabiliriz…

  1000 kişi yaşayan bir köyün yıllık GSYH’sı 100.000 liradır. Ortalama olarak  kişi başına yıllık gelir 100 liradır. Aynı köye tek başına yıllık geliri 100.000 lira olan bir zengin geliyor. Böylece Köyün Yıllık GSYH’sı 200.000 liraya çıkıyor. Köyde yaşayanların sayısı 1001 oluyor. Köyün ortalama fert başına geliri ise bir günde yüzde yüz artarak 200 liraya çıkıyor.

  Demek ki, ortalama fert başına gelir her zaman refah düzeyini göstermez.

  2- Halkın geliri artsa da, bu gelirin refaha yansıması gerekir. Diğer refah göstergeleri yanında ve hatta daha da önemli olarak:

  *             Demokrasinin olması gerekir…

  *             İnsanların, topluma zarar vermeyecek şekilde düşüncelerinde, kılık kıyafetlerinde, inançlarında ve siyasi tercihlerinde özgür olmaları gerekir. Aksi halde dikta rejimlerinde helal yoldan para kazananların bile lokmaları  boğazlarında kalır.

  *             Herkesin, parası, malı-mülkü, devletin garantisi altında olması gerekir. Başka bir ifade ile mülkiyet haklarını koruyan hukuk düzeninin olması gerekir.

  Yazının devamı için