Türkiye’ nin dünyadaki yeri

  0
  Esfender Korkmaz
  Yeniçağ

  Türkiye İstatistik Enstitüsü, dünya ülkeleri için çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşların ekonomik, sosyal ve hukuki verilerini Uluslararası İstatistikler sayfasında toplamış.

  Bu veriler, Türkiye’nin dünya ülkeleri içinde ne oranda gelişmiş-kalkınmış bir ülke olduğunu da gösteriyor.

  Günümüzde insan refahını tanımlamak için yalnızca Millî Gelir artışı (Büyüme) yetmiyor… Aynı zamanda bu gelir artışının nasıl dağıldığı okur yazar oranı, eğitim kalitesi ve oranı, sağlık ve yaşam göstergeleri, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi göstergelere, yani kalkınma seviyesine de bakmak gerekir.

  Aşağıdaki tabloda bu göstergelerden bazılarını derleyerek, Türkiye’nin kalkınmışlık düzeyini tespit etmeye çalıştım.

  1- BM, Türk ekonomisini dünyanın birinci sırada en kırılgan ekonomisi olarak ilan ediyor.

  2- Küresel İş İdaresi Konseyine göre, Türkiye 2005 yılında dünyada yatırım yapılabilir 25 ülke içinde 13 sırada iken, son yıllarda bu 25 ülke içine giremedi.

  3- Bütçe şeffaflığı sıralamasında , 102 ülke içinde 58 sıradayız. Yani  Ortanın altındayız.

  4- Küresel perakende gelişme endeksinde, 30 ülke içinde 4 sırada, yani iyi bir yerdeyiz.

  5- Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı, küresel rekabet endeksinde 138 ülke içinde, 55 sıradayız. Yani ortanın üstündeyiz.

  6- Dünya ekonomik özgürlük endeksinde, 154 ülke içinde 71 sıradayız.

  7- Bilgi iletişim teknolojilerinde de 167 ülke içinde 70 sırada, fena bir yerde değiliz.

  8- Dünya Bankası’nın hazırladığı, iş yapma kolaylığı endeksinde de 190 ülke içinde 69 sırada yani ilk yüzde 36 içindeyiz.

  9- Yenilik (İnnovation) endeksinde çok kötüyüz. 36 ülke içinde sona yakın 29 sıradayız. Bunun nedeni diğer ülkeler yenilik peşinde koşarken, biz mezhep ve inanç tartışmaları içinde kayboluyoruz. Laik devletten taviz verdikçe bu alanda daha fazla çıkmaza gireceğiz.

  10- İnsani gelişme endeksinde de ilk yüzde 36 içindeyiz.

  11- Küresel cinsiyet uçurum endeksinde, 144 ülke içinde sonlara yakınız. Bu alanda laf ediyoruz ve fakat sonuç yok. Birçok hanım da dini inançları nedeniyle kendi haklarına sahip çıkamıyor.

  12- OECD ülkeleri içinde PISA sıralamasında sondan üçüncüyüz. Zira bir zamanlar heyecan veren Millî Eğitim politikasından, Siyasi İslam anlayışı içinde uzaklaştık.

  13- 2020 Avrupa Rekabet Endeksinde, notumuz 7 üzerinden 3.75, yani ortadadır.

  14. Dünya Bankası’na göre Yasal Hakların Gücü Endeksinde notumuz zayıftır. On üzerinden 3. Yasal Hakların Gücü, kalkınmanın en önemli göstergesidir.

  ****************************************

                 Türkiye’nin Dünyadaki Yeri

  ———————————————————————————————-

      Endeks                                      Ülke sayısı               2016 /Sıra

   

  Yazının devamı için