İnternet erişimine sahip girişimlerin oranı yüzde 95,9 oldu..

0

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıkladı. İnternet erişimine sahip girişimlerin oranı yüzde 95,9 oldu.

Araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı 2017 yılında yüzde 95,9 oldu. Bu oran, 2016 yılında yüzde 93,7 idi. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre İnternet erişim oranları ise; 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 95,4 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 97,8, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 99,7 oldu. Bilgisayar kullanım oranı 2017 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler için yüzde 97,2 iken 2016 yılında yüzde 95,9 idi.

Web sayfasına sahip girişimlerin oranı yüzde 72,9 oldu

Girişimlerin yüzde 72,9’u 2017 yılında web sayfasına sahip iken, bu oran bir önceki yıl yüzde 66 olarak hesaplandı. Web sayfası sahiplik oranı yüzde 87 ile en yüksek 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde iken, bunu yüzde 82,1 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve yüzde 70,5 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

Girişimlerin yüzde 94,2’si genişbant bağlantı kullandı

Girişimlerin yüzde 94,2’si 2017 yılında İnternete erişimde genişbant bağlantı kullandı. Genişbant İnternet erişimine sahip girişimlerin abone oldukları İnternet bağlantı hızları dikkate alındığında, yüzde 22,5’i 10 Mbit/s altında, yüzde 59’u 10-99 Mbit/s hız aralığında ve yüzde 18,5’i ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandı.

Girişimlerde bilgisayar kullanımı, İnternet erişimi ve web sayfası sahipliği, 2005-2017 (*)

(*) 2006 yılında araştırma yapılmamıştır.

Girişimlerin yüzde 10,9’u online satış yaptı

Girişimlerin yüzde 10,9’u 2016 yılında İnternet  (web siteleri, online mağazalar ve mobil uygulamalar) üzerinden ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) ile mal/hizmet siparişi aldı/satış yaptı. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre bu oran 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 20,9 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12,9 ve 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 10,1 oldu.

Girişimlerin yüzde 45,7’si sosyal medyayı kullandı

Araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 45,7’si 2017 yılında sosyal medya uygulamalarını kullandı. Bu oran 2016 yılında yüzde 38,1 idi. Sosyal ağlar, yüzde 95,6 ile sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin en çok tercih ettiği sosyal medya uygulaması oldu.

Yaklaşık on girişimden dokuzu e-devlet hizmetleri kullandı

Girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde İnternet kullanma oranı 2016 yılında yüzde 86,2 oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanan girişimler, yüzde 91,3 ile kamu kurum ve kuruluşlarının web sayfasından bilgi almak, yüzde 78,1 ile web sayfasından form almak/indirmek, yüzde 73,2 ile web üzerinden resmi formları doldurmak, yüzde 53,5 ile KDV beyannamesi vermek ve yüzde 55,8 ile SGK beyanları vermek için İnterneti kullandı.

CEVAP VER