Parlamento Muhabirleri Derneği: Özgür 10 Ocaklar İstiyoruz

0
10 Ocak ‘Çalışan Gazeteciler Günü’dür.
Bugün 10 Ocak. Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) bu günle ilgili bir açıklama yaptı.
PMD’nin açıklaması şu:
“Çalışan Gazeteciler Günü 1961 yılında ilan edildi. O tarihte gazetecilerin çalışma haklarında önemli iyileştirmeler getiren 212 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi üzerine, 9 gazete sahibi, yasayı protesto etmek için 3 gün boyunca gazeteleri yayımlamama kararı aldılar. Bu gelişme karşısında, gazeteciler 10 Ocak 1961 günü haklarına ve basın özgürlüğüne sahip çıkmak amacıyla, Cağaloğlu’ndaki sendika binası önünde toplanarak Vilayete kadar yürüyüş yaptılar.
Gazeteciler, patronların boykot kararı karşısında Sendika’nın öncülüğünde, ”BASIN” adıyla kendi gazetelerini 11–12–13 Ocak 1961 tarihlerinde yayımladılar. O tarihten sonra 10 Ocak, “Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kutlandı. 1971 yılındaki 12 Mart müdahalesinden sonra ise çalışanların hakları ve basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalara tepki olarak 10 Ocak, “Bayram” olmaktan çıkarıldı ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak anılmaya başlandı.
Ve bugün 10 Ocak 2019… Aradan tam 58 yıl geçti. Gazeteciler dün olduğu gibi bugün de “bayram” yapamıyor… Çalışan Gazeteciler Günü’nü yine buruk geçiriyor.
Biz gazeteciler kamusal görev yapıyoruz ve gerçekleri sokaktaki insana iletme sorumluluğumuz var. Her koşulda mesleğin evrensel ilkelerini gözeterek bu yükümlülüğü yerine getirmek zorundayız.
Ama bugün gerçeğe ulaşmakta ve onu halka duyurmakta çeşitli engellerle karşı karşıyayız.
İşsizlik sektörde giderek yaygınlaşıyor. Kitlesel işten çıkarmalar yaşanıyor. Sendikal haklardan söz bile edilemiyor. Sosyal hakları yetersiz olan gazeteciler, iş güvencesinden de yoksunlar…
Haberleşme özgürlüğüne yönelik tehditler artarak sürüyor. Baskılar arttıkça bazı meslektaşlarımız zarar görüyor, bazıları işini kaybediyor. Sansür ve oto sansür tehlikesi kaygı verici boyutlara ulaşırken; bazı yasalar 2019 Türkiye’sinde halen ifade ve basın özgürlüğünü kısıtlayabiliyor.
Basın emekçileri zor koşullara, engellemelere rağmen kamusal görevini yerine getirmeye, toplumun “gözü, kulağı, sesi” olmaya çalışıyor; halkın doğru bilgi edinme hakkı için mücadele veriyor…
Şu çok iyi bilinmelidir ki, gazetecilerin özgürce işini yapamadığı toplumlarda, demokrasiden söz edilemez… Gazetecilerin susturulduğu toplumlarda sokaktaki insan “kör, sağır ve dilsiz” demektir…
Demokrasiyi  korumanın en temel yolu basın ve ifade özgürlüğünün sınırlarının genişletilmesinden geçiyor.
2019 Türkiye’sinde özgürlüklerin eksiksiz yaşama geçirilmesi için ilgili yasalar zaman yitirilmeden değiştirilmelidir. Gazeteciler iş güvencesine kavuşturulmalı, halkın haber alma hakkının önündeki engeller kaldırılmalıdır.
PMD, kurulduğu 1964’ten bu yana tam 54 yıldır basın ve ifade özgürlüğünün yılmaz savunuculuğunu yapmakta, gazetecilerin haber alma hakkı için mücadele vermektedir.
Bundan sonra da bu görevini sürdürmekte kararlıdır.
PMD YÖNETİM KURULU

CEVAP VER