75 milyon çocuk bodur.. 17 milyon çocuk aşırı zayıf

0

Birleşmiş Milletler’in (BM), resmî kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı uluslararası ittifak, ileri düzeyde gerçekleşen açlığın temelinde yatan nedenleri ele alan yıllık ‘Gıda Krizleri Küresel Raporu’nun yeni sayısını yayınladı.

Gıda Krizleri Küresel Ağı tarafından hazırlanan rapora göre 2019 yılının sonunda 55 ülkede ve bölgede bulunan 135 milyon insan akut gıda güvensizliği yaşadı. Ayrıca raporda ele alınan gıda krizinin yaşandığı 55 ülkede, 2019 yılında 75 milyon çocukta bodurluk ve 17 milyon çocukta aşırı zayıflık görüldü.

Bu veriler 2017 yılında raporun ilk sayısının yayınlanmasından bu yana Küresel Ağ tarafından belgelenen en yüksek akut gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme seviyeleri.

2019 yılında 183 milyon kişi Stres Fazı altında sınıflandırıldı. Bu faz, akut açlığın en yüksek seviyesiyle ve COVID-19 salgını gibi bir şok ya da stres etkeniyle karşı karşıya kalındığında, kişinin içinde bulunduğu durumun bir krize ya da daha kötü bir duruma dönüşme riskini beraberinde getiriyor.

Raporun kapsadığı 135 milyon kişinin yarısından fazlası (73 milyon) Afrika’da, 43 milyonu Ortadoğu’da ve Asya’da, 18,5 milyonu ise Latin Amerika’da ve Karayipler’de yaşıyor.

Raporda analizi yapılan gıda krizlerinin arkasında yatan temel nedenler şu şekilde: Çatışma (77 milyon kişinin akut gıda güvensizlik yaşamasına yol açan faktör), aşırı hava olayları (34 milyon kişi) ve ekonomik istikrarsızlıklar (24 milyon).

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here